Obiekty Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 4 z lotu ptaka.

UNIWERSYTECKIE PODMIOTY LECZNICZE

 Instytucje, organizacje lub jednostki należące do UMLub, które zajmują się świadczeniem usług zdrowotnych

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1Nowy budynek Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 1

ul. Stanisława Staszica 16
20-081 Lublin

tel. 81 532 39 35
e-mail: sekretariat@spsk1.lublin.pl
www.spsk1.lublin.pl

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie jest podmiotem leczniczym o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego, a w niektórych zakresach swej działalności również dla wschodniej Polski.

W strukturze najstarszego lubelskiego szpitala występuje 17 klinik, liczne zakłady, pracownie i inne jednostki medyczne oraz zespół poradni specjalistycznych.

USK Nr 1 jest drugim co do wielkości w regionie ośrodkiem onkologicznym, w strukturze którego funkcjonuje pełnoprofilowe centrum onkologiczne w oparciu o liczne specjalności, w tym: onkologia, chirurgia onkologiczna i ogólna, ginekologia onkologiczna, hematoonkologia, przy wsparciu radiologii zabiegowej, chirurgii naczyniowej, szczękowo-twarzowej, ortopedii.

W USK Nr 1 działają Ponadregionalne Ośrodki:

 • Leczenia Narządu Wzroku
 • Leczenia Nowotworów
 • Pozaustrojowego Leczenia Niewydolności Wielonarządowej
 • Leczenia Ostrych Białaczek
 • Leczenia Chorób Naczyń
 • Chirurgii Przełyku

W ramach funkcjonujących dwóch Klinik Psychiatrii utworzono Oddział Dzienny dla Dzieci i Młodzieży. Rozwój psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej w USK nr 1 jest możliwy dzięki poprawie infrastruktury Szpitala oraz nowemu budynkowi, który powstał w ramach realizacji Programu Wieloletniego pn. „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie”.

USK1 zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarzy, w tym konsultanta krajowego w zakresie chirurgii ogólnej, wielu konsultantów wojewódzkich oraz liczne grono profesorów i lekarzy specjalistów z bogatym dorobkiem naukowym.

7 stycznia 2021 r. Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał po raz ósmy Certyfikat Akredytacyjny o Nr 2020/46 nadany przez Ministra Zdrowia.

Mając na uwadze ciągłą poprawę jakości świadczonych usług oraz doskonalenie systemu zarządzania, SPSK Nr 1 w 2004 roku opracował, a rok później wdrożył, system zarządzania jakością zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy ISO 9001: 2015.

W 2022 r. USK Nr 1 został ujęty w pierwszej dziesiątce najlepiej zarządzanych szpitali klinicznych i instytutów w Polsce w zestawieniu podsumowującym projekt pn. „Liderzy zarządzania”.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie udzielane są:

 • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie: kardiologii, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chirurgii naczyń i angiologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, anestezjologii i intensywnej terapii, ginekologii ogólnej i onkologicznej, położnictwa i patologii ciąży, okulistyki, chorób wewnętrznych, dermatologii i wenerologii, psychiatrii, neonatologii, chirurgii onkologicznej, chemioterapii, hematoonkologii i transplantacji szpiku, chorób zakaźnych,
 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie:
  • chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, chirurgii naczyń i angiologii, onkologii i chirurgii onkologicznej, chirurgii szczękowo-twarzowej, kardiologii, ginekologii i położnictwa, leczenia bólu, okulistyki, dermatologii i wenerologii, endokrynologii, diabetologii, genetyki, chorób zakaźnych, neurologii, chorób metabolicznych, neonatologii, profilaktyki i leczenia AIDS; podstawowej opieki zdrowotnej, otolaryngologii, chorób płuc i gruźlicy, zdrowia psychicznego, stomatologii, medycyny pracy, rehabilitacji i fizjoterapii;
  • diagnostyki realizowanej przez zakłady i pracownie diagnostyczne: badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej i mykologicznej, diagnostyki radiologicznej, w tym tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, badań ultrasonograficznych, cytologicznych i histopatologicznych; badań EKG, badań audiometrycznych.

Szczególną formą działalności usługowej są badania kliniczne, które USK1w Lublinie prowadzi od ponad 25 lat. Obecnie prowadzonych jest 85 aktywnych badań klinicznych, komercyjnych i niekomercyjnych, co sprawia, że USK1 jest jednym z największych ośrodków realizujących badania kliniczne w województwie lubelskim – do tej pory zrealizowano ich ponad 300. Z uwagi na dobre wyposażenie sprzętowe oraz wysoko wykwalifikowaną kadrę, sponsorzy chętnie wybierają USK1, jako miejsce prowadzenia badań klinicznych.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4

Obiekty Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 4 z lotu ptaka.

ul. Doktora Kazimierza Jaczewskiego 8
20-954 Lublin
Skrytka Pocztowa 270

tel. 81 724 42 26
lub 81 724 42 27

e-mail: szpital@spsk4.lublin.pl
www.spsk4.lublin.pl

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie jest największym szpitalem klinicznym w województwie lubelskim i 9. pod względem wielkości w Polsce. Jest to szpital wielospecjalistyczny, o szczególnym znaczeniu dla zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców Lubelszczyzny i sąsiednich regionów. Stanowi istotne miejsce prowadzenia diagnostyki, stosowania nowoczesnych terapii i prowadzenia badań naukowych oraz dydaktyki.

W strukturze szpitala występuje 20 klinik na bazie 35 oddziałów, liczne zakłady, pracownie i inne jednostki medyczne oraz zespół Poradni Specjalistycznych zapewniających kompleksową opiekę ambulatoryjną w 30 specjalizacjach, w tym tak rzadkich, jak: leczenie bólu, leczenie żywieniowe, immunologia i genetyka.

SPSK Nr 4 w Lublinie zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarzy, w tym konsultanta krajowego w dziedzinie neurochirurgii, 27 konsultantów wojewódzkich oraz liczne grono profesorów i lekarzy specjalistów z bogatym dorobkiem naukowym.

Od 2000 roku szpital posiada Certyfikat Akredytacyjny wydany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, a od 2004 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy międzynarodowej PN-EN ISO 9001: 2015.

Dzięki wielości specjalizacji SPSK Nr 4 w Lublinie charakteryzuje najszerszy zakres usług w makroregionie oraz kompleksowe podejście do procesu diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. W ośrodku znajduje się 35 oddziałów szpitalnych (w tym o najwyższym stopniu referencyjności: Kliniczny Oddział Położnictwa i Perinatologii, Kliniczny Oddział Ginekologii, Oddział Neonatologii i Intensywnej Terapii, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej oraz Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej), 4 zakłady, 30 poradni specjalistycznych, dwie izby przyjęć i 21 sal operacyjnych.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie udzielane są:

 • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie: medycyny ratunkowej, chirurgii ogólnej, chirurgii transplantacyjnej, leczenia żywieniowego chirurgii klatki piersiowej, neurochirurgii i neurochirurgii dziecięcej, kardiochirurgii, otolaryngologii, urologii i onkologii urologicznej, ortopedii, traumatologii, rehabilitacji, rehabilitacji neurologicznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, kardiologii, rehabilitacji kardiologicznej, kardiologii inwazyjnej, hemodynamiki, elektrokardiologii, gastroenterologii, nefrologii, sztucznej nerki, pulmonologii, alergologii, chorób płuc i gruźlicy, onkologii, chemioterapii, neurologii, rehabilitacji neurologicznej, udarów i wczesnej rehabilitacji poudarowej, ginekologii, ginekologii operacyjnej, położnictwa i perinatologii, neonatologii i intensywnej opieki noworodka, endokrynologii, diabetologii, chorób metabolicznych, reumatologii, układowych chorób tkanki łącznej, anestezjologii, intensywnej terapii, intensywnej terapii kardiochirurgicznej, chirurgii plastycznej i rekonstrukcyjnej, mikrochirurgii, chirurgii naczyniowej oraz przeszczepów nerki w oddziale chirurgii i transplantacji, wszczepiania stymulatorów w oddziale kardiologii, embolizacji, arteriografii naczyniowej, angioplastyki, bronchoskopii, kardiologii interwencyjnej, rehabilitacji pulmonologicznej,
 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne:
  • w zakresie alergii oddechowej, foniatrii, audiologii, chirurgii klatki piersiowej, chirurgii naczyniowej, chirurgii ogólnej, diabetologii, endokrynologii, gastroenterologii, genetyki, ginekologii, ginekologii operacyjnej, położnictwa i perinatologii, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii, kardiochirurgii, leczenia bólu, leczenia żywieniowego, medycyny pracy, nefrologii, neonatologii, neurochirurgii, neurologii, onkologii, immunologii, ortopedii, otolaryngologii, pulmonologii, rehabilitacji, fizjoterapii, reumatologii, transplantacji nerek, urologii, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, położnej środowiskowo-rodzinnej, Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
  • w zakresie badań: rtg, tomografii komputerowej, medycyny nuklearnej, rezonansu magnetycznego, badań dopplerowskich i ultrasonografii, badań elektroencefalograficznych, diagnostyki przewodu pokarmowego, ultrasonografii Doppler duplex, elektrofizjologii, kontroli stymulatorów i kardiowerterów – stymulatorów serca, badań histopatologicznych, badań molekularnych i immunologicznych, badań diagnostycznych z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej oraz parazytologii.

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 istnieją jedyne w województwie: Centrum Urazowe, ośrodek transplantacyjny (Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Leczenia Żywieniowego) i Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej. Szpitalny Oddział Ratunkowy SPSK Nr 4 przyjmuje najwięcej pacjentów w stanach nagłych w województwie lubelskim. Szpital posiada największy ośrodek kardiologiczny wykonujący najszerszy zakres świadczeń w regionie i największy ośrodek ginekologiczno-położniczy w makroregionie. W SPSK Nr 4 wykonywany jest pełen zakres operacji ginekologicznych u kobiet. W Klinice Ginekologii Operacyjnej, jako jednej z  nielicznych w Polsce stosuje się toksynę botulinową (Botox) do leczenia objawów pęcherza nadreaktywnego i naglącego nietrzymania moczu oraz osocze bogatopłytkowe (PRP) w przypadku naprawy trudno gojących się, nawrotowych przetok pęcherzowo-pochwowych. Wiodący Kliniczny Oddział Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej jest jedyną jednostką w Polsce, w której przeprowadzane są zabiegi niszczenia komórek nowotworowych innowacyjną metodą NanoTherm. Zespół kliniki przeprowadza skomplikowane zabiegi remodelingu naczyń mózgowych oraz wszczepiania stymulatorów struktur mózgu. Klinika Neurologii realizuje pilotażowy program leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą trombektomii mechanicznej. Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK Nr 4 jako pierwsza w Polsce wprowadziła metodę wczesnej mobilizacji pacjentów, jako jedyna w kraju wdrożyła monitorowanie hemodynamiczne i jest liderem w Polsce w monitorowaniu głębokości sedacji u krytycznie chorych oraz u pacjentów poddanych znieczuleniu ogólnemu. Zakład Radiologii i Medycyny Nuklearnej SPSK Nr 4 jest pierwszym ośrodkiem badań PET na Lubelszczyźnie. Świadczenia obejmują badania radioizotopowe oraz terapię radioizotopową.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

Budynek szpitala dziecięcego.

ul. prof. Antoniego Gębali 6
20-093 Lublin

tel. 81 7185 101
e-mail: sekretariat@uszd.lublin.pl
www.uszd.lublin.pl

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie to największe centrum pediatryczne dla regionu środkowo-wschodniego. Jednostka dysponuje miejscami dla pacjentów w 18 wysokospecjalistycznych oddziałach. Jako jedyny w makroregionie lubelskim podmiot leczniczy posiada Centrum Urazowe dla Dzieci, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, Oddział Hematologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej, który wykonuje wszystkie rodzaje przeszczepów szpiku kostnego dla dzieci i młodzieży, Stację Dializ.

W strukturze szpitala funkcjonują 23 Poradnie Specjalistyczne wraz z Pracowniami (w 2022 roku udzielonych było ponad 68 tys. porad lekarskich).

Szpital od 2001 roku posiada Certyfikat Akredytacyjny przyznawany przez Ośrodek Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. W maju 2011 roku przyznano Szpitalowi Certyfikat „Szpital bez Bólu”, zaświadczający spełnienie kryteriów wymaganych przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu. Ważność Certyfikatu upływa 20 czerwca 2025 roku. W 2022 roku Szpital otrzymał Certyfikat „Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego –  Leczenie Przez Żywienie”. Ponadto Szpital włączony jest do sieci European Reference Network, skupiającej świadczeniodawców z całej Europy, utworzonej w celu radzenia sobie ze złożonymi lub rzadkimi schorzeniami wymagającymi wysoce specjalistycznego leczenia oraz łączenie fachowej wiedzy, zasobów i doświadczenia specjalistycznych ośrodków z 27 państw.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy jest również laureatem wyróżnienia Światowej Fundacji Zdrowie-Rozum-Serce w postaci międzynarodowego tytułu promocyjnego „Placówka Medyczna Przyjazna Pacjentowi”. Od 2005r. posiada także Certyfikat przyznany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce dla placówki profesjonalnie i z sercem współpracującej z wolontariuszami.

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie udzielane są:

 • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie: pediatrii, chirurgii i traumatologii, hematologii, onkologii i transplantologii, ortopedii, otolaryngologii, foniatrii i audiologii, patologii noworodków, patologii niemowląt, kardiologii, chorób płuc i reumatologii, endokrynologii i diabetologii, neurologii, gastroenterologii, toksykologii, alergologii, nefrologii, stacji dializ, zespołu domowej dializoterapii otrzewnowej, rehabilitacji, rehabilitacji neurologicznej, anestezjologii i intensywnej terapii, szpitalnego oddziału ratunkowego.
 • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne w zakresie: alergologii, audiologii, chirurgii, diabetologii, endokrynologii, foniatrii, gastroenterologii, genetyki, ginekologii dla dziewcząt, hematologii i onkologii, immunologii, kardiologii, laryngologii, logopedii, nefrologii, neurologii, ortopedii, patologii noworodków i niemowląt, psychologii, pulmonologii, rehabilitacji, reumatologii, transplantologii, zdrowia psychicznego, badań z zakresu: diagnostyki obrazowej, badań czynnościowych układu oddechowego, densytometrycznych, audiologicznych, potencjałów słuchowych, doboru aparatów słuchowych u małych dzieci, dopasowania systemu implantów słuchowych, endoskopowych, genetycznych, EKG, Holter, ECHO- kardiografii, urodynamiki, EEG, nieinwazyjnych badań układu krążenia, EMG, immunohematologicznych, badań realizowanych przez dział krwiolecznictwa,

Ponadto Uniwersytecki Szpital Dziecięcy prowadzi działalność usługową w zakresie:

 • badań genetycznych wykonywanych u dzieci z chorobami nowotworowymi układu krwiotwórczego dla ośrodków hematoonkologicznych w Polsce, badań chimeryzmu komórkowego po przeszczepie alogenicznym, oznaczania chimeryzmu matczyno-płodowego, oznaczania kariotypu krwi obwodowej, badań MLPA oraz badania mikromacierzowe dla dzieci i dorosłych,
 • badań laboratoryjnych,
 • oznaczania grupy krwi, badań układu hemostazy, wykonywania pobrań komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej od dawców spokrewnionych i niespokrewnionych oraz pobierania limfocytów do DLI od dawców niespokrewnionych,
 • konsultacji specjalistycznych,
 • sterylizacji sprzętu dla podmiotów zewnętrznych – innych placówek działalności, medycznej, salonów kosmetycznych,
 • wykonywania leków cytostatycznych dla innych podmiotów medycznych,
 • najmu i dzierżawy powierzchni.

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii - wejście główne

ul. Doktora Witolda Chodźki 6
20-093 Lublin

tel. 81 502 17 00
e-mail: sekretariat@ucs.lublin.pl
www.ucs.lublin.pl

 

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie jest największym i najdłużej działającym podmiotem leczniczym na Lubelszczyźnie, udzielającym świadczeń stomatologicznych.

Od 2020 roku placówka funkcjonuje w nowym budynku przy ul. Chodźki 6 w Lublinie.

Jako jedyny w regionie ośrodek udziela refundowanych przez NFZ świadczeń stomatologicznych we wszystkich zakresach oraz świadczeń komercyjnych.

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę lekarzy dentystów, w tym konsultanta krajowego w zakresie chirurgii stomatologicznej, wielu konsultantów wojewódzkich oraz liczne grono profesorów i lekarzy specjalistów z bogatym dorobkiem naukowym.

W Centrum prowadzona jest również działalność lecznicza, powiązana z dydaktyką i szkoleniem podyplomowym.

Uniwersyteckie Centrum Stomatologii w Lublinie udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • ortodoncji dla dzieci i młodzieży,
 • protetyki stomatologicznej,
 • protetyki stomatologicznej  dla świadczeniobiorców po chirurgicznym leczeniu nowotworów w obrębie twarzoczaszki,
 • ogólnostomatologicznych,
 • ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym,
 • chirurgii stomatologicznej, 
 • periodontologii,
 • ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. ż.,
 • periodontologii,
 • ogólnostomatologicznych udzielanych uczniom,

Centrum realizuje program ortodontyczny opieki nad dziećmi z wrodzonymi wadami części twarzowej czaszki.

Uniwersytecki Gabinet Dietetyczny

Logo Uniwersyteckiego Gabinetu Dietetycznego.
Collegium Pharmaceuticum
ul. Doktora Witolda Chodźki 4A
 
tel. 81 448 69 06 lub 81 448 69 05

www.gabinetdietetyczny.umlub.pl

Uniwersytecki Gabinet Dietetyczny swoją działalność rozpoczął 1 grudnia 2022 roku.

Można w nim zasięgnąć porad specjalistów z zakresu zasad prawidłowego żywienia osób dorosłych i dzieci, dietetyki klinicznej oraz sportowej.

Gabinet działa w budynku Collegium Pharmaceuticum przy ul. Chodźki.

Z badań i konsultacji korzystać mogą studenci i pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W planach jest rozszerzenie działalności na usługi komercyjne.

Gabinet będzie pełnił funkcję dydaktyczną. Prowadzone będą tu też badania naukowe.

Uniwersytecki Gabinet Kosmetologiczny

Logo Uniwersyteckiego Gabinetu Kosmetologicznego.

Collegium Universum
ul. Doktora Witolda Chodźki 1

e-mail:
gabinet.kosmetologiczny@umlub.pl

Uniwersytecki Gabinet Kosmetologiczny powstał przy Zakładzie Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Gabinet znajduje się na parterze budynku Collegium Uniwersum przy ulicy Chodźki 1. 

Gabinet pełni funkcję edukacyjną w systemie kształcenia studentów na kierunku kosmetologia oraz funkcję pomocniczą dla społeczeństwa. Zabiegi, które znajdują się w ofercie gabinetu to zabiegi na twarz z zakresu anty- aging oraz dla cer problematycznych a także zabiegi na ciało, dłonie i stopy. 

Część zabiegów jest całkowicie bezpłatna, a cena pozostałych pokrywa koszty zużycia materiałów wykorzystywanych podczas zabiegu. 

Zabiegi wykonywane są przez studentów w ramach ich zajęć , pod nadzorem kadry dydaktycznej Zakładu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej. 

Klienci gabinetu mogą uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, z zakresu kosmetologii. 

Wszelkie informacje szczegółowe, w tym regulamin oraz cennik zabiegów znajdują się na stronie Uniwersyteckiego Gabinetu Kosmetologicznego. 

Szkoła Rodzenia
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia KobietLogo Szkoły Rodzenia - Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiet. (Po lewej stronie kobieta z dzieckiem w okręgu. Po prawej stronie pełna nazwa Szkoły Rodzenia)

Centrum Symulacji Medycznej
ul. Doktora Witolda Chodźki 4

tel. +48 451 046 305

e-mail: szkolarodzenia@umlub.pl

W zajęciach Szkoły Rodzenia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie mogą uczestniczyć kobiety ciężarne po 24. tygodniu ciąży wraz z mężami lub partnerami, a także te już po porodzie.

W programie znajdą się tematy związane m.in. ze stylem życia w okresie ciąży, przebiegiem porodu fizjologicznego, opieką w okresie połogu, a także opieką nad noworodkiem.

Działalność szkoły ma wymiar komercyjny. Zajęcia prowadzą specjaliści z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna

Logo Akademickiej Pomocy Psychologicznej i Edukacyjnej

Collegium Academicum
ul. Doktora Witolda Chodźki 7
1 piętro, pokój 119

www.appie.umlub.pl

Akademicka Pomoc Psychologiczna i Edukacyjna (APPiE) skierowana jest przede wszystkim do osób, które:

 • mają złe samopoczucie psychiczne,
 • znajdują się w chwilowym kryzysie związanym z trudną sytuacją,
 • mają trudności w podjęciu ważnej decyzji,
 • mają trudności z przystosowaniem się do sytuacji,
 • mają nastroje depresyjne,
 • doświadczają napadów lęków i paniki,
 • dostrzegają u siebie inne niepokojące symptomy.

Osoby, które zgłoszą się do APPiE, mogą liczyć na uzyskanie profesjonalnego wsparcia i pomocy psychologicznej skoncentrowanej na rozwiązaniu problemu.

Dlaczego APPiE w UMLUB?

Liczne doniesienia naukowe wskazują na nasilenie problemów psychicznych u studentów jako grupy. Badania wykazują m.in. że „co ósmy student cierpi na zaburzenia nastroju” [Białkowska, Hygeia, 2014], „częstość depresji/objawów depresyjnych (na podstawie badań skriningowych) wynosi 27,2% i waha się od 9,3% do 55,9%; częstość myśli samobójczych natomiast wynosi 11,1% (7,4%-24,2%)” [Slavin, JAMA, 2016]. Skriningi przeprowadzone na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie i wcześniejsze formy oferowanej pomocy psychologicznej również wykazały, że istnieje zapotrzebowanie wśród studentów na taką pomoc.

Jak skorzystać z APPiE w UMLUB?

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe dostępne na stronie appie.umlub.pl (formularze w j. polskim i angielskim).

Pomoc udzielana jest on-line (Zoom/Skype/Messenger/WhatsApp) bądź w formie spotkań kontaktowych.
W warunkach porady kontaktowej należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń epidemiologicznych obowiązujących w UMLUB.

Kto udziela pomocy?

Pracownicy APPiE to wykwalifikowani psychologowie/psychoterapeuci z długoletnim stażem:

 • Dr Joanna Milanowska – pomoc w języku angielskim i polskim
 • Dr hab. Ewa Humeniuk – pomoc w języku polskim
 • Dr Tomasz Kucmin – porady w języku polskim i angielskim
 • Dr Grażyna Gwizda – pomoc w języku polskim
 • Dr Tatiana Baran – pomoc w języku ukraińskim

Osoby zgłaszające się do APPiE mają zagwarantowaną całkowitą dyskrecję!

Wszelkie informacje uzyskane w trakcie udzielania pomocy psychologicznej są objęte tajemnicą zawodową. Ponadto nie prosimy o podanie żadnych danych osobowych, a jedynie o wskazanie płci osoby kontaktującej się oraz o wskazanie, czy dana osoba jest studentem, czy pracownikiem Uczelni – dane te posłużą wyłącznie celom statystycznym.

Informacje takie jak podany przez osobę kontaktującą się w celu uzyskania pomocy psychologicznej numer telefonu i/lub e-mail oraz wszelkie inne informacje dobrowolnie podane przez tą osobę mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie zgody tej osoby. Administratorem tych danych jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie, który powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD@umlub.pl) i który przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez osobą, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. A RODO). Zgodę można cofnąć w każdym czasie, jej wycofanie nie ma wpływu na zgodność przetwarzania przed jej wycofaniem. Osoba, która udzieliła zgody ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Podane dobrowolnie dane zostaną usunięte niezwłocznie po udzieleniu porady.