Prof. Magdalena Chrościńska-Krawczyk w Komitecie ds. Międzynarodowych Amerykańskiej Akademii Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Medycyny Rozwojowej

Profesor Magdalena Chrościńska-Krawczyk z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie weszła w skład Komitetu ds. Międzynarodowych  American Academy for Cerebral Palsy and Developmental Medicine (Amerykańskiej Akademii Mózgowego Porażenia Dziecięcego i Medycyny Rozwojowej).


Zadaniem Akademii (AACPDM) jest propagowanie wielokierunkowej edukacji naukowej pracowników służby zdrowia oraz promowanie doskonałości w badaniach i usługach na rzecz osób z porażeniem mózgowym i niepełnosprawnością już od okresu dzieciństwa.

Do elitarnego grona prof. Magdalena Chrościńska-Krawczyk została powołana w trakcie trwającego kongresu w Chicago.

„Bardzo się cieszę, że mogę być członkiem tej międzynarodowej społeczności, to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie” – nie kryje radości nowo wybrana członkini Akademii.

Prof. Magdalena Chrościńska-Krawczyk jest także polskim koordynatorem Europejskiej Akademii Niepełnosprawności Dziecięcej (EACD) oraz członkiem World Musce Society (WMS).

Europejska Akademia Niepełnosprawności Dziecięcej to organizacja non-profit. Zaangażowanie społeczne jej członków jest ukierunkowane na rzecz edukacji i etyki oraz niwelowanie różnic kulturowych, społecznych, ekonomicznych i językowych w całym regionie europejskim z korzyścią dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Misją ogólnoświatowej społeczności World Musce Society jest zaangażowanie w rozwój nauki o zaburzeniach nerwowo-mięśniowych i opieka na osobami żyjącymi z takimi zaburzeniami.

Od 1 października 2023 r. prof. Magdalena Chrościńska-Krawczyk obejmie funkcję Kierownika Kliniki Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie.