PROJEKTY BADAWCZO ROZWOJOWE

Centrum Transferu Wiedzy - banner graficzny
Logotyp projektowy projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Białe tło. Z lewej strony logo: trzy gwiazdy w kolorze żółtym, czerwonym i białym na granatowym tle oraz napis Fundusze Europejskie Zrównoważony Rozwój. Na środku logo: flaga Polski biało-czerwona i napis Rzeczpospolita Polska. Z prawej strony logo: flaga Unii Europejskiej okrąg złożony z dwunastu złotych gwiazd na niebieskim tle oraz napis Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Inkubator Innowacyjności 4.0

Logotyp projektu „Inkubator Innowacyjności 4.0”. Białe tło, czarny napis o treści: Inkubator Innowacyjności 4.0. Po lewej stronie symbol nawiasu w kolorze granatowym, nad którym jest symbol okręgu w kolorze czerwonym. Po prawej stronie symbol nawiasu w kolorze granatowym, na dole którego jest symbol okręgu w kolorze czerwonym.

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0” realizowany jest przez konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0”, Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach, współfinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Centrum Transferu Wiedzy

Telefon

+48 81448 5160

Email

transfer.wiedzy@umlub.pl

Lokalizacja

ul. Dolna 3 Maja 3 (Graden) Lublin, 20-079