Wydział Biomedyczny

O NAS

Wydział Biomedyczny powstał w 2021 roku. Na Wydziale prowadzone jest kształcenie na studiach I i II stopnia na kierunkach biomedycyny oraz dietetyki.

Wydział dysponuje wykwalifikowaną kadrą naukową oraz dydaktyczną co zapewnia wysoki poziom prowadzonych zajęć. Bogata oferta kół naukowych na Wydziale umożliwia poszerzenie wiedzy, rozwijanie talentów, udział w ciekawych, nieszablonowych projektach, wyjazdy badawcze i integracyjne, uczestnictwo w konferencjach naukowych.

WŁADZE

dr hab. n. farm. Anna Błażewicz

dr hab. n. farm. Anna Błażewicz

Dziekan Wydziału Biomedycznego

Obecnie: profesor uczelni w grupie badawczej, Kierownik Katedry Nauk Biomedycznych oraz Kierownik Zakładu Patobiochemii i Interdyscyplinarnych Zastosowań Chromatografii Jonowej UM, nauczyciel akademicki, członek Senatu Uczelni, członek Rady ds. Kształcenia, członek Rady Naukowej Kolegium Nauk Farmaceutycznych, członek Rady ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie Nauk Farmaceutycznych, Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. Rozwoju i Ewaluacji Kadry Dydaktycznej i Studentów, członek Uczelnianego Zespołu ds. Wdrożenia Nowych Standardów Edukacji Medycznej World Federation for Medical Education, członek Uczelnianego Zespołu ds. Opracowania Programu Rozwojowego UM, członek Komisji Budżetowej UM, członek Uczelnianej Rady Sprawności Akademickiej, członek Zespołu realizującego Projekt pn.: „Doskonałość dydaktyczna Uczelni” w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, opiekun Interdyscyplinarnego Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego, autor i współautor wielu publikacji naukowych, obowiązującego podręcznika do nauczania chemii analitycznej dla studentów, wykładowca przedmiotu chemia dla studentów anglojęzycznych, promotor prac doktorskich i magisterskich, recenzent w przewodach habilitacyjnych, recenzent licznych artykułów i prac naukowych, członek wielu redakcji zagranicznych czasopism naukowych indeksowanych w bibliograficznych bazach danych, współautor patentów, członek Międzynarodowego Towarzystwa Nauki o Jodzie, SIS (Chiba University, Japonia), pomysłodawca i współorganizator cyklu otwartych spotkań dla społeczeństwa na temat zdrowia i nauki, pt. “Świadomość pierwszym krokiem do zdrowia”, kierownik oraz wykonawca naukowych projektów we współpracy międzynarodowej oraz projektów na Lubelskim Festiwalu Nauki, prowadząca naukowe wykłady otwarte i warsztaty, członek komitetów naukowych konferencji,  wykładowca na konferencjach naukowych i sympozjach dotyczących aktualnych zagadnień bioanalizy i biomedycyny.

Prodziekani Wydziału Biomedycznego

Ewelina Grywalska

prof. dr hab. n. med. Ewelina Grywalska

 

UMLub

prof. dr hab. n. chem. Emilia Fornal

 

Emilia Fornal

WYDZIAŁOWE ZESPOŁY

Harmonogram spotkań Wydziałowego  Zespołu ds. Metod oceny, Ewaluacji Realizacji Programów Studiów w roku akademickim 2023/2024

24.10.2023

28.11.2023

30.01.2024

26.03.2024

30.04.2024

25.06.2024

Godz. 10:30

Godz. 10:30

Godz. 10:30

Godz. 10:30

Godz. 10:30

Godz. 10:30

 

 

Harmonogram spotkań Wydziałowego  Zespołu ds. Programu Studiów w roku akademickim 2023/2024

18.10.2023

15.11.2023

6.12.2023

21.02.2024

24.04.2024

26.06.2024

Godz. 11:00

 

Godz. 11:00

Godz. 11:00

Godz. 11:00

Godz. 11:00

Godz. 11:00

Harmonogram spotkań Wydziałowego  zespołu ds. rekrutacji, akredytacji i współpracy międzynarodowej  w roku akademickim 2023/2024

4.10.2023

20.12.2023

14.02.2024

22.05.2024

Godz. 10:00

Godz.

10:00

Godz.

10:00

Godz.

10:00

Harmonogram spotkań Wydziałowego  zespołu ds. rozwoju i ewaluacji kadry dydaktycznej i studentów  w roku akademickim 2023/2024

6.10.2023

3.11.2023

1.12.2023

5.01.2024

02.02.2024

1.03.2024

05.04.2024

10.05.2024

7.06.2024

Godz. 12:00

Godz.

12:00

Godz.

12:00

Godz.

12:00

Godz.

12:00

Godz.

12:00

Godz. 12:00

Godz. 12:00

Godz. 12:00

 

OGŁOSZENIA

27 października 2023 r. godz. 10:00

15 grudnia 2023 r. godz. 10:00

23 lutego 2024 r. godz. 10:00

26 kwietnia 2024 r. godz. 10:00

28 czerwca 2024 r. godz. 10:00

EMAIL