Wydział Nauk o Zdrowiu

O NAS

Poprzedni slajd
Następny slajd

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu prowadzone jest kształcenie na  kierunkach:

 • Pielęgniarstwo (I stopnia i II stopnia)
 • Położnictwo (I stopnia i II stopnia)
 • Fizjoterapia (jednolite magisterskie)
 • Zdrowie publiczne (II stopnia) w 2 modułach kształcenia:
  • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
  • Zarządzanie w ochronie zdrowia

MISJA

Kształcenie studentów w obszarze nauk o zdrowiu oraz prowadzenie badań naukowych przez pracowników dla których nadrzędne jest przesłanie „Człowiek jest tyle wart ile pomaga drugiemu” ( Jan Paweł II).

AKREDYTACJE

Wydział Nauk o Zdrowiu uzyskał pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA) dla kierunkach: fizjoterapia, pielęgniarstwo i położnictwo oraz 5-letnie certyfikaty akredytacyjne Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych (KRASzPiP) dla kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo.

  • Uchwała PKA – Fizjoterapia
  • Uchwała PKA – Pielęgniarstwo
  • Uchwała PKA – Położnictwo
  • Uchwała KRASzPiP – Pielęgniarstwo
  • Uchwała KRASzPiP – Położnictwo

KALENDARIUM

25 czerwca 1969 roku powołanie trzyletniego Studium Pielęgniarstwa- pierwszej wyższej uczelni pielęgniarskiej w Europie.
Rok akademicki 1972/1973
przekształcenie Studium w czteroletni Wydział Pielęgniarski z prawem nadawania absolwentom tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.
W roku 2000
Wydział Pielęgniarski zmienia nazwę na Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.
Rok akademickim 2001/2002
rozpoczęto kształcenie studentów na studiach licencjackich na kierunku położnictwo;
Rok akademicki 2002/2003
rozpoczęcie kształcenia na kierunku fizjoterapia;
Rok akademicki 2003/2004
Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu rozpoczął rekrutację na kierunek pielęgniarstwo studia drugiego stopnia;
Rok akademicki 2004/2005 na wydziale funkcjonuje zdrowie publiczne;
Rok akademicki 2005/2006
uruchomiono studia drugiego stopnia na kierunku położnictwo.
Rok akademicki 2007/2008
rozpoczęto kształcenie w zakresie studiów drugiego stopnia na kierunkach: fizjoterapia i zdrowie publiczne oraz pierwszego stopnia na kierunku ratownictwo medyczne.
Rok akademicki 2017/2018
rozpoczęto kształcenie studentów na studiach jednolitych magisterskich na kierunku Fizjoterapia
Od 2005 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk medycznych w dyscyplinie medycyna, natomiast od roku 2010 uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk o zdrowiu.
Od 2012 roku Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zdrowiu.
W dniu 1 stycznia 2015 roku Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu zmienił nazwę na Wydział Nauk o Zdrowiu.

WŁADZE

dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński

dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

 • dr n. med. mgr pielęgniarstwa, pielęgniarz dyplomowany, prof. Uczelni
 • Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa – promocja zdrowia i edukacja zdrowotna, absolwent studiów podyplomowych „Geriatria i opieka długoterminowa” CMUJ w Krakowie.
 • Autor i współautor publikacji z zakresu opieki geriatrycznej, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, oceny zapotrzebowania na opiekę pielęgniarką.
 • Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa w latach 2019 – 2022.
 • Członek Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych kadencji 2021 – 2025.
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego,
 • Członek Komisji Bioetyki Akademii Mazowieckiej w Płocku ,
 • Członek Rady Naukowej czasopism:
 • Gerontologia Polska, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej. Pielęgniarstwo XXI wieku, Journal of Nursing & Care.
 • Recenzent artykułów w czasopismach z IF: Journal of Nursing Managment, Journal of Clinical Medicine, International Journal of Environmental Research and Public Health, Sustainability, Healthcare, Medycyna Pracy oraz artykułów w czasopismach polskich: Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarstwo neurologiczne i neurochirurgiczne, Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, Problemy pielęgniarstwa, Studia Medyczne.
 • Członek Senatu Akademii Medycznej w Lublinie w latach 2002-2005, 2005-2008 oraz Uniwersytetu Medycznego w latach 2016-2020, 2020 – 2024.
 • Członek Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020- 2024.
 • Członek Rady ds. Kształcenia UM w Lublinie na kadencję 2020-2024.
 • Członek Rady Naukowej Szkoły Doktorskiej UM w Lublinie
 • Członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie
 • Członek Rady Wydziału Wydziału Pielęgniarstwa i Nauko Zdrowiu UM w Lublinie na kadencję 2012/2014, 2016-2019.
 • Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Akademii Medycznej w Lublinie na kadencję 2005 – 2008.
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-2024.
 • Przewodniczący Uczelnianego Zespołu ds. Etyki i Profesjonalizmu UM w Lublinie.
 • Zaangażowany w proces kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach, którego nawiązał współpracę z licznymi ośrodkami kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w kraju m.in: Ośrodka Kształcenia Podyplomowego UM w Lublinie, Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, Stowarzyszenia a Rzecz Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Novum, Ośrodka Kształcenia Podyplomowego Lider w Zamościu.
 • Staż praktyczny w Our Lady`s Hospital for Sick Children, Crumlin Dublin.
 • Stypendysta programu Leonardo da Vincii.
 • Promotor dwóch zakończonych przewodów doktorskich.

Prodziekani Wydziału Nauk Medycznych

Wiesław Fidecki

dr n. med. Wiesław Fidecki, profesor uczelni

UMLub

prof. dr hab.Tomasz Plech

 

Tomasz Plech
UMLub
Agnieszka Zwolak

dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak, profesor uczelni

UMLub

dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, profesor uczelni

 

test123456666

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

 1. Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa
  • Zakład Podstaw Pielęgniarstwa
  • Zakład Promocji Zdrowia
  • Zakład Edukacji Zdrowotnej
  • Pracownia Umiejętności Klinicznych
 2. Katedra Pielęgniarstw Zachowawczych
  • Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego
  • Zakład Neurologii i Pielęgniarstwa Neurologicznego
  • Zakład Psychiatrii i Pielęgniarstwa Psychiatrycznego
  • Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej
 3. Katedra Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej
  • Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego
  • Zakład Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego
  • Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie
 4. Katedra Pielęgniarstw Zabiegowych
  • Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
  • Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej
  • Pracownia Ran Przewlekłych
 5. Katedra Farmakologii i Biologii
  • Zakład Farmakologii
  • Zakład Biologii i Parazytologii
 6. Katedra Położnictwa i Ginekologii
  • Zakład Położnictwa i Ginekologii
  • Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej
  • Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego
 7. Katedra Rozwoju Położnictwa
  • Zakład Opieki Specjalistycznej w Położnictwie
  • Zakład Koordynowanej Opieki Położniczej
 8. Katedra Rehabilitacji i Fizjoterapii
  • Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii
  • Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Dziecięcej
  • Pracownia Badań Narządu Ruchu
  • Klinika Rehabilitacji i Ortopedii
 9. Katedra Fizjoterapii Klinicznej
  • Zakład Fizjoterapii Klinicznej
  • Zakład Medycyny Sportowej

WYDZIAŁOWE ZESPOŁY

Przewodniczący:

 • Dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, profesor uczelni – Dziekan WNOZ

 

Członkowie Zespołu:

 • Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, profesor uczelni (Położnictwo)
 • Dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak, profesor uczelni
 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Plech
 • Dr n. med. Wiesław Fidecki, profesor uczelni (Pielęgniarstwo)
 • Dr hab. n. med. Katarzyna Bartosik
 • Dr n. o zdr. Michał Grzegorczyk (Fizjoterapia)
 • Dr n. med. Agata Stefanowicz (Zdrowie publiczne)
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:
 • Dr hab. n. o zdr. Anna Pilewska-Kozak

 

Pracownik Dziekanatu:

 • Ilona Matuszewska
 • Przedstawiciel CEM:
 • Katarzyna Wilkowska

Przedstawiciele studentów:

 • Pielęgniarstwo – Katarzyna Adamska
 • Położnictwo – Martyna Kutkowska
 • Fizjoterapia – Anna Nowicka

Przewodniczący:

 • Dr hab. n o zdr. Agnieszka Bień, prof. uczelni 
 • Dr hab. n o zdr. Barbara Ślusarska, profesor uczelni

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

 • Dr hab. n. o zdr. Anna Pilewska-Kozak

Pracownik Dziekanatu:

 • Anna Bujak vel Bujakowska

Przedstawiciel CEM:

 • Magdalena Staśkiewicz

Przedstawiciele studentów:

 • Kamila Krasucka- Pielęgniarstwo
 • Martyna Kutkowska- Położnictwo
 • Anna Nowicka-Fizjoterapia

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

 • Mgr Ewlina Okoniewska-Koordynator KRF
 • Dr n. med. Andrzej Tytuła- Przewodniczący OIPIP

Przewodniczący:

 • Dr hab. n o zdr. Agnieszka Bień, prof. uczelni
 • Dr n. o zdr. Aneta Kościołek, profesor uczelni – Pielęgniarstwo
 • Dr hab. n o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus, profesor uczelni-Położnictwo
 • Dr n. o zdr. Kamil Chołuj, prof. uczelni – Fizjoterapia
 • Dr hab. n. prawn. Jolanta Pacian – Zdrowie publiczne
 • Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:
 • Dr hab. n. o zdr. Anna Pilewska-Kozak

Pracownik Dziekanatu:

 • Anna Bujak vel Bujakowska

Przedstawiciel CEM:

 • Magdalena Staśkiewicz

Przedstawiciele studentów:

 • Kamila Krasucka- Pielęgniarstwo
 • Martyna Kutkowska- Położnictwo
 • Anna Nowicka- Fizjoterapia

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

 • Mgr Ewlina Okoniewska-Koordynator KRF
 • Dr n. med. Andrzej Tytuła- Przewodniczący OIPIP

Przewodniczący:

 • Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Plech
 • Dr hab. n. o zdr. Anna Aftyka – Pielęgniarstwo
 • Dr n. farm. Anna Makuch–Kocka – Pielęgniarstwo
 • Dr n o zdr. Justyna Krysa, profesor uczelni – Położnictwo
 • Dr hab n. o zdr. Michał Ginszt – Fizjoterapia
 • Dr n. o zdr. Kinga Zdunek – Zdrowie publiczne

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

 • Dr hab. n. o zdr. Anna Pilewska-Kozak

Pracownik Dziekanatu:

 • Anna Bujak vel Bujakowska

Przedstawiciel CEM:

 • Magdalena Staśkiewicz

Przedstawiciele studentów:

 • Kamila Krasucka- Pielęgniarstwo
 • Martyna Kutkowska- Położnictwo
 • Anna Nowicka- Fizjoterapia

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

 • Mgr Ewlina Okoniewska-Koordynator KRF
 • Dr n. med. Andrzej Tytuła- Przewodniczący OIPIP

Przewodnicząca:

 • Dr hab. n. med. Agnieszka Zwolak, profesor uczelni, Prodziekan WNoZ

Członkowie Zespołu:

Pielęgniarstwo:

 • Dr hab. n. o zdr.  Bożena Baczewska
 • Dr n. med. Monika Pruchniak
 • Dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka, profesor uczelni

Położnictwo:

 • Dr n. med. Grażyna Stadnicka, profesor uczelni
 • Dr n. med. Katarzyna Kanadys, profesor uczelni
 • Dr n. med. Magdalena Lewicka, profesor uczelni

Fizjoterapia:

 • Dr n. o zdr. Magdalena Zawadka, profesor uczelni
 • Mgr Katarzyna Pikto-Pietkiewicz
 • Dr n. med. Krzysztof Sokołowski

Zdrowie publiczne:

 • Dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, profesor uczelni
 • Dr n. o zdr. Anna Szulc

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

 • Dr hab. n. o zdr. Anna Pilewska-Kozak

Pracownik Dziekanatu:

 • Ilona Matuszewska

Przedstawiciel CEM:

 • Agata Hrycaj

Przedstawiciele studentów:

 • Paulina Cimek- Pielęgniarstwo
 • Inez Wojciechowska-Położnictwo
 • Maria Zaniewicz-Fizjoterapia

Przedstawiciel doktorantów:

 • Mgr Michał Machul

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

 • Mgr Ewelina Okoniewska Koordynator KIF
 • Dr n. med. Andrzej Tytuła Przewodniczący OIPIP

Przewodniczący:

 • Dr n. o med. Wiesław Fidecki, prof. uczelni – Prodziekan WNoZ

Członkowie Zespołu:

Pielęgniarstwo:

 • Dr n. med. Agnieszka Bartoszek, prof. uczelni
 • Mgr Kamil Kuszplak
 • Dr n. med. Katarzyna Kocka, prof. uczelni
   Położnictwo:
 • Dr n. o zdr. Magdalena Sulima, prof. uczelni
 • Dr n. o zdr. Dominika Stobnicka, prof. uczelni
 • Dr n. o zdr. Mariola Mróz

Fizjoterapia:

 • Dr n. med. Tomasz Senderek
 • Dr n. med. Małgorzata Drelich
 • Dr n. med. Anna Kozak

Zdrowie publiczne:

 • Dr n. med. Agata Stefanowicz
 • Dr hab. n. praw. Jolanta Pacian

Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

 • Dr hab. n. o zdr. Anna Pilewska-Kozak

Pracownik Dziekanatu:

 • Ilona Matuszewska

Przedstawiciel CEM:

 • Małgorzata Goś

Przedstawiciele studentów:

 • Wiktoria Konaszczuk- Pielęgniarstwo
 • Inez Wojciechowska- Położnictwo
 • Maria Zaniewicz- Fizjoterapia

Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:

 • Mgr Ewelina Okoniewska Koordynator KRF
 • Dr n. med. Andrzej Tytuła Przewodniczący OIPIP

KOORDYNATORZY W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023

Pielęgniarstwo:
 • Dr hab. n. o zdr.  Bożena Baczewska
 • Dr n. med. Monika Pruchniak
 • Dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka, profesor uczelni
Położnictwo:
 • Dr n. med. Grażyna Stadnicka, profesor uczelni
 • Dr n. med. Katarzyna Kanadys, profesor uczelni
 • Dr n. med. Magdalena Lewicka, profesor uczelni
Fizjoterapia:
 • Dr n. o zdr. Magdalena Zawadka, profesor uczelni
 • Mgr Katarzyna Pikto-Pietkiewicz
 • Dr n. med. Krzysztof Sokołowski
Zdrowie publiczne:
 • Dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, profesor uczelni
 • Dr n. o zdr. Anna Szulc
Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia:
 • Dr hab. n. o zdr. Anna Pilewska-Kozak
Pracownik Dziekanatu:
 • Ilona Matuszewska
Przedstawiciel CEM:
 • Agata Hrycaj
Przedstawiciele studentów:
 • Paulina Cimek- Pielęgniarstwo
 • Inez Wojciechowska-Położnictwo
 • Maria Zaniewicz-Fizjoterapia
Przedstawiciel doktorantów:
 • Mgr Michał Machul
Przedstawiciele interesariuszy zewnętrznych:
 • Mgr Ewelina Okoniewska Koordynator KIF
 • Dr n. med. Andrzej Tytuła Przewodniczący OIPIP

Fizjoterapia
Język angielski
mgr Katarzyna Szczekala
katarzyna.szczekala@umlub.pl

Położnictwo I stopnia
Język angielski
dr hab. Piotr Flieger, prof. uczelni
piotrflieger@umlub.pl

Położnictwo II stopnia
Język angielski
dr hab. Piotr Flieger, prof. uczelni
piotrflieger@umlub.pl

Pielęgniarstwo I stopnia
Język angielski
mgr Jerzy Boruch
jerzyboruch@umlub.pl

Pielęgniarstwo II stopnia
Język angielski
mgr Jerzy Boruch
jerzyboruch@umlub.pl

Wszystkie kierunki
Język hiszpański
mgr Barbara Bałabuch
barbara.balabuch@umlub.pl

Wszystkie kierunki
Język niemiecki
mgr Tomasz Jędrych
tomasz.jedrych@umlub.pl
Język rosyjski
mgr Grażyna Ogrodnik
grazyna.ogrodnik@umlub.pl
Język włoski
mgr Grażyna Ogrodnik
grazyna.ogrodnik@umlub.pl

Fakultety
język angielski
mgr Katarzyna Przylepa
katarzyna.przylepa@umlub.pl

Katedra i Zakład Biochemii i Biologii Molekularnej

Dr n. farm. Ewa Nowosadzka

 • Biochemia – Położnictwo I st.
Katedra i Zakład Medycyny Sądowej

Lek. med. Anna Milaszkiewicz

 • Medycyna sądowa – Pielęgniarstwo
 • Medycyna sądowa – Położnictwo
Katedra i Zakład Fizjologii Człowieka         

Dr n. med. Anna Nadulska

 • Fizjologia (ogólna, wysiłku fizycznego, bólu) – Fizjoterapia 5l mgr
 • Diagnostyka fizjologiczna – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. med. Monika Jakubiak-Hulicz

 • Fizjologia – Pielęgniarstwo I st.
 • Fizjologia –Położnictwo I st.
Katedra i Zakład Biofizyki 

Dr n. fiz. Małgorzata Gospodarek

Biofizyka –Położnictwo I st.
 • Biofizyka – Pielęgniarstwo I st.

Dr hab. n. med. Justyna Widomska, profesor uczelni

 • Biofizyka – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. med. Jan Warchoł

 • Biochemia kliniczna – Fizjoterapia 5l mgr
 • Biomechanika stosowana i ergonomia – Fizjoterapia 5l mgr
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Dr n. o zdr. Agnieszka Kotwica

 • Rehabilitacja w środowisku wodnym – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Paweł Tokarski

 • Wychowanie fizyczne – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Luiza Szarecka

 • Podstawy treningu personalnego – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Piotr Rodak

 • Teoria i praktyka aktywności fizycznej – Zdrowie Publiczne II st.

Mgr Sabina Włodek

 • Wychowanie fizyczne – Pielęgniarstwo I st.
 • Wychowanie fizyczne – Położnictwo I st.
Katedra i Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej

Dr n. med. Magdalena Dryglewska

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w reumatologii – Fizjoterapia 5l mgr
Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej

Dr n. med. Agnieszka Bogut

 • Mikrobiologia i parazytologia – Pielęgniarstwo I st.

Mgr Patrycja Wójcicka   

 • Mikrobiologia i parazytologia – Położnictwo I st.
Zakład Genetyki Nowotworów z Pracownią Cytogenetyczną    

Dr n. med. Sylwia Popek-Marciniec

 • Genetyka – Fizjoterapia 5l mgr

Dr hab. n. med. Dorota Koczkodaj

 • Genetyka – Pielęgniarstwo I st.
Zakład Anatomii Prawidłowej

Dr n. med. Jerzy Bednarski

 • Anatomia – Pielęgniarstwo I st.

Dr n. med. Marek Tomaszewski

 • Anatomia – Położnictwo I st.
 • Anatomia prawidłowa – Fizjoterapia 5l mgr
Samodzielna Pracownia Biologii Medycznej

Dr hab. n. med. Agnieszka Korga-Plewko, profesor uczelni

 • Patologia/Patomorfologia – Położnictwo I st.
 • Patologia/Patomorfologia – Pielęgniarstwo I st.
 • Patologia ogólna – Fizjoterapia 5l mgr
Katedra i Zakład Zdrowia Publicznego

Mgr Jarosław Momot

 • Ekonomia i system ochrony zdrowia – Fizjoterapia 5l mgr
 • Zarządzanie i marketing – Fizjoterapia 5l mgr

Dr hab. n. o zdr. Marzena Furtak-Niczyporuk        

 • Ekonomia i finansowanie w ochronie zdrowia – Zdrowie Publiczne II st.
 • Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia – Zdrowie Publiczne II st.
 • Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – Zdrowie Publiczne II st.
 • Zarządzanie podmiotem leczniczym – Zdrowie Publiczne II st.
 • Administracja ochrony zdrowia – Zdrowie Publiczne II st.
Zakład Edukacji Dietetycznej i Żywieniowej

Dr n. rolniczych Renata Krzyszycha, profesor uczelni

 • Dietetyka – Pielęgniarstwo I st.
 • Dietetyka –Położnictwo I st.
 • Żywienie człowieka i dietetyka – Zdrowie Publiczne II st.
 • Opieka specjalistyczna nad kobietą ciężarną i jej rodziną z udziałem dietetyka – Położnictwo II st.
 • Żywienie człowieka – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. farm. Agnieszka Marzec

 • Dietetyka (Wypisywanie recept) – Pielęgniarstwo II st.
 • Dietetyka (Wypisywanie recept) – Położnictwo II st.
Zakład Bioanalityk

Dr n. med. Joanna Popiołek-Kalisz

 • Choroba w ujęciu interdyscyplinarnym – Zdrowie Publiczne II st.
 • Aplikacje EBM w ochronie zdrowia – Zdrowie Publiczne II st.
Zakład Informatyki i Statystyki Medycznej z Pracownią e-Zdrowia

Dr hab. n. o zdr. Bartłomiej Drop, profesor uczelni

 • Technologie informacyjne – Fizjoterapia 5l mgr
 • Systemy informacyjne w ochronie zdrowia – Pielęgniarstwo I st.
 • Systemy informacyjne w ochronie zdrowia –Położnictwo I st.
 • Statystyka medyczna – Pielęgniarstwo II st.
 • Statystyka medyczna – Położnictwo II st.
 • Informacja naukowa – Pielęgniarstwo II st.
 • Informacja naukowa – Położnictwo II st.
 • Statystyka w badaniach naukowych – Fizjoterapia 5l mgr
 • Technologie informacyjne – Zdrowie Publiczne II st.
 • Biostatystyka – Zdrowie Publiczne II st.
 • E – zdrowie – Zdrowie Publiczne II st.
 • E – dokumentacja medyczna – Zdrowie Publiczne II st.

Dr n. o zdr. Mariola Janiszewska

 • Systemy informacyjne w ochronie zdrowia – Pielęgniarstwo I st.
 • Systemy informacyjne w ochronie zdrowia –Położnictwo I st.
 • Statystyka medyczna – Pielęgniarstwo II st.
 • Statystyka medyczna – Położnictwo II st.
 • Informacja naukowa – Pielęgniarstwo II st.
 • Informacja naukowa – Położnictwo II st.
 • Technologie informacyjne – Fizjoterapia 5l mgr
 • Statystyka w badaniach naukowych – Fizjoterapia 5l mgr
 • Biostatystyka – Zdrowie Publiczne II st.
 • Technologie informacyjne – Zdrowie Publiczne II st.
 • E – zdrowie – Zdrowie Publiczne II st.
 • E – dokumentacja medyczna – Zdrowie Publiczne II st.

Mgr inż. Maria Malm

 • Systemy informacyjne w ochronie zdrowia – Pielęgniarstwo I st.
 • Systemy informacyjne w ochronie zdrowia –Położnictwo I st.
 • Statystyka medyczna – Pielęgniarstwo II st.
 • Statystyka medyczna – Położnictwo II st.
 • Informacja naukowa – Pielęgniarstwo II st.
 • Informacja naukowa – Położnictwo II st.
Katedra i Zakład Higieny i Epidemiologii

Dr n. o zdr. Marta Kowalska

 • Zakażenia szpitalne – Pielęgniarstwo I st.
 • Pielęgniarstwa epidemiologiczne – Pielęgniarstwo II st.
 • Epidemiologia ogólna – Zdrowie Publiczne II st.
 • Biologiczne zagrożenia zdrowotne – Zdrowie Publiczne II st.
 • Nadzór sanitarno-epidemiologiczny – Zdrowie Publiczne II st.

Dr hab. n. med. Paweł Kalinowski

 • Zakażenia szpitalne – Położnictwo I st.
 • Demografia i epidemiologia – Fizjoterapia 5l mgr
 • Szacowanie potrzeb zdrowotnych – Zdrowie Publiczne II st.
 • Zakażenia szpitalne – Zdrowie Publiczne II st.
Katedra i Zakład Chemii Medycznej

Dr n. med. Dorota Luchowska-Kocot

 • Biochemia – Fizjoterapia 5l mgr Dr n. med. Anna Horecka
 • Biochemia i biofizyka – Pielęgniarstwo I st.
Zakład Psychologii

Dr n. hum. Agnieszka Okrasińska

 • Patologia i rehabilitacja mowy – Fizjoterapia 5l mgr
 • Język migowy – Fizjoterapia 5l mgr
 • Język migowy – Pielęgniarstwo I st.
 • Patologia i rehabilitacja mowy – Pielęgniarstwo II st.
 • Patologia i rehabilitacja mowy –Położnictwo II nst.

Prof. dr hab. n. med. Alicja Nasiłowska-Barud

 • Psychologia kliniczna – Fizjoterapia 5l mgr
 • Psychoterapia – Fizjoterapia 5l mgr          

Dr n. społ. Wojciech Styk

 • Psychologia kliniczna – Fizjoterapia 5l mgr
 • Podstawy psychoterapii – Położnictwo II nst.

Dr hab. n. o zdr. Ewa Humeniuk

 • Psychologia ogólna – Fizjoterapia 5l mgr
 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym: z udziałem psychologa – Pielęgniarstwo II st.
 • Psychologia zdrowia – Pielęgniarstwo II st.
 • Psychologia prokreacyjna i prenatalna – Położnictwo I st.
 • Psychologia zdrowia – Położnictwo II st.
 • Psychologia zdrowia – Położnictwo II nst.
 • Komunikacja interpersonalna – Zdrowie Publiczne II st.

Dr n. o zdr. Grażyna Gwizda

 • Psychologia – Pielęgniarstwo I st.

Mgr Magdalena Fryze

 • Psychologia ogólna – Położnictwo I st.
Zakład Radiologii Zabiegowej i Neuroradiologii

Dr hab. n. med. Krzysztof Pyra

 • Radiologia – Pielęgniarstwo I st.
 • Radiologia – Położnictwo I st.
 • Anatomia rentgenowska – Fizjoterapia 5l mgr
Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej
 1. dr Waldemar Głusiec
 • Bioetyka – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. hum. Anita Majchrowska

 • Socjologia (ogólna, niepełnosprawności) – Fizjoterapia 5l mgr
 • Socjologia (ogólna, niepełnosprawności) – Pielęgniarstwo I st.
 • Socjologia (ogólna, niepełnosprawności) – Położnictwo I st.
 • Socjologia zdrowia – Położnictwo II st., Położnictwo II nst

Dr hab. n. o zdr. Patryn Rafał, prof. uczelni

 • Podstawy prawa (własności intelektualnej, medycznego, cywilnego, pracy) – Fizjoterapia 5l mgr
 • Prawo w praktyce pielęgniarskiej – Pielęgniarstwo II st.
 • Prawo w praktyce położniczej – Położnictwo II st.

Dr n. o zdr. Katarzyna Pawlikowska-Łagód

 • Filozofia – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. med. Renata Bogusz

 • Socjologia zdrowia – Pielęgniarstwo II st.
 • Socjologia – Położnictwo pomostowe
Samodzielna Pracownia Medycznych Czynności Ratunkowych i Ratownictwa Specjalistycznego

Dr n. med. Katarzyna Naylor

 • Podstawy Ratownictwa Medycznego – Pielęgniarstwo I st.

Dr n. o zdr. Magdalena Prylińska, profesor Uczelni

 • Podstawy Ratownictwa Medycznego – Położnictwo I st.        

Dr n. med. Witold Pawłowski

 • Medycyna katastrof – Zdrowie Publiczne II st.

Dr n. med. Wojciech Krawczyk

 • Pierwsza Pomoc – Fizjoterapia 5l mgr
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych    

Dr n. o zdr. Piotr Flieger, profesor uczelni

 • Język angielski – Położnictwo I st., Położnictwo II st.

Mgr Jerzy Boruch

 • Język angielski – Pielęgniarstwo I st., Pielęgniarstwo II st.

Mgr Katarzyna Szczekala

 • Język angielski – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Barbara Bałabuch

 • Język hiszpański

Mgr Tomasz Jędrych

 • Język niemiecki

Mgr Grażyna Ogrodnik

 • Język rosyjski
 • Język włoski
Zakład Podstaw Pielęgniarstwa

Dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński, prof. uczelni

 • Badania naukowe w pielęgniarstwie – Pielęgniarstwo II st.

Dr n. med. Małgorzata Pabiś

 • Badania naukowe w pielęgniarstwie – Pielęgniarstwo I st.

Dr n. med. Agnieszka Sadurska

 • Badania naukowe w położnictwie – Położnictwo I st.
 • Badania fizykalne – Położnictwo I st.

Dr n. o zdr. Aneta Kościołek, prof. uczelni

 • Podstawy pielęgniarstwa – Pielęgniarstwo I st.
 • Seminarium dyplomowe – Pielęgniarstwo II st.
 • Seminarium dyplomowe – Pielęgniarstwo I st.

Dr n. med. Iwona Adamska-Kuźmicka, prof. uczelni

 • Podstawy opieki położniczej – Położnictwo I st.
 • Badania naukowe w położnictwie – Położnictwo I st. pomostowe

Dr n. med. Lilla Walas

 • Badania fizykalne – Pielęgniarstwo I st.
Zakład Promocji Zdrowia

Dr hab. n. o zdr. Anna Bednarek

 • Promocja zdrowia – Pielęgniarstwo I st.
 • Promocja zdrowia – Położnictwo I st.

Dr n. o zdr. Paweł Chruściel, prof. uczelni

 • Pedagogika – Zdrowie publiczne II st.
 • Pedagogika – Pielęgniarstwo I st.
 • Pedagogika – Położnictwo I st.

Dr n. o zdr. Kinga Augustowska-Kruszyńska

 • Dydaktyka fizjoterapii – Fizjoterapia 5l mgr
 • Dydaktyka medyczna – Pielęgniarstwo II st.
 • Dydaktyka medyczna – Położnictwo II st.

Dr hab. n. prawn. Jolanta Pacian

 • Prawo medyczne – Pielęgniarstwo I st.
 • Prawo medyczne – Położnictwo I st.
 • Ochrona własności intelektualnej – Zdrowie Publiczne II st.
 • Prawo – Zdrowie Publiczne II st.
 • Formy opieki zdrowotnej – Zdrowie Publiczne II st.
 • Moduł II: Zarządzanie kryzysowe: Publiczne prawo ochrony zdrowia – Zdrowie Publiczne II st.
 • Podstawy prawa i przedsiębiorczości w fizjoterapii – Fizjoterapia 5l mgr
 • Prawo Zdrowia Publicznego – Zdrowie Publiczne II st.

Dr n. o zdr. Anna Szulc

 • Promocja zdrowia – Zdrowie Publiczne II st.
 • Pedagogika (ogólna specjalna) – Fizjoterapia 5l mgr
 • Pedagogika specjalna – Fizjoterapia 5l mgr
 • Terapia zajęciowa – Fizjoterapia 5l mgr
 • Moduł I: Administracja w ochronie zdrowia: Prawo administracyjne – Zdrowie Publiczne II st.
Zakład Edukacji Zdrowotnej

Prof. dr hab. n. med. Teresa Kulik

 • Metodologia badań – Zdrowie Publiczne II st.
 • Międzynarodowa terminologia w zdrowiu publicznym – Zdrowie

Publiczne II st.

 • Zagrożenia zdrowia psychicznego – Zdrowie Publiczne II st.

Dr hab. n. o zdr. Anna Pacian, prof. uczelni

 • Zdrowie Publiczne – Położnictwo I st.
 • Edukacja zdrowotna i programy zdrowotne – Zdrowie Publiczne II st.
 • Polityka społeczna i zdrowotna – Zdrowie Publiczne II st.
 • Promocja zdrowia i świadczenia profilaktyczne – Pielęgniarstwo II st.
 • Profilaktyka chorób cywilizacyjnych i społecznych – Zdrowie Publiczne II st.
 • Profilaktyka zakażeń – Zdrowie Publiczne II st.
 • Badania naukowe w zdrowiu publicznym – Zdrowie publiczne II st.
 • Badania kliniczne – Zdrowie Publiczne II st.
 • Międzynarodowe problemy zdrowia – Zdrowie Publiczne II st.
 • Globalna polityka zdrowotna – Zdrowie Publiczne II st.
 • Demografia i problemy geriatryczne – Zdrowie Publiczne II st.
 • Klimat a zdrowie – Zdrowie Publiczne II st.

Dr n. med Agata Stefanowicz

 • Propedeutyka medycyny – Zdrowie Publiczne II st.
 • Zdrowie Publiczne – Fizjoterapia 5l mgr
 • Zdrowie Publiczne – Pielęgniarstwo I st.
 • Zdrowie Środowiskowe – Zdrowie Publiczne II st.
 • Teoria zdrowia publicznego – Zdrowie Publiczne II st.
 • Choroby zakaźne – Zdrowie Publiczne II st.
 • Organizacja szczepień ochronnych – Zdrowie Publiczne II st.

Dr n. med Karol Zygo

 • Świadczenia finansowane ze środków publicznych – Zdrowie Publiczne II st.
 • Nowe technologie w zdrowiu publicznym – Zdrowie Publiczne II st.
 • Psychopatologia życia rodzinnego – Pielęgniarstwo II st.
 • Psychopatologia życia rodzinnego – Położnictwo II st.
Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego

Dr n. med. Katarzyna Sawicka

 • Choroby wewnętrzne – Położnictwo I st.
 • Interna – Położnictwo II st.

Dr hab. n. o zdr. Bożena Baczewska

 • Choroby wewnętrzne – Położnictwo I st.

Dr n. med. Ewa Krzyżanowska

 • Edukacja w cukrzycy – Położnictwo II st.

Lek. med. Ewa Tywanek

 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym – opieka okołoporodowa – Położnictwo II st.

Dr n. med. Anna Wysocka  

 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – Pielęgniarstwo I st.

Dr n. med. Agnieszka Wawryniuk, prof. uczelni

 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – Pielęgniarstwo I st.

Mgr Kamil Sikora

 • Badanie fizykalne – Pielęgniarstwo I st.

Dr n. med. Beata Kropornicka

 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: niewydolność krążenia i zaburzenia rytmu, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność oddechowa – Pielęgniarstwo II st.

Dr n. med. Elżbieta Nowicka, prof. uczelni

 • Wypisywanie recept (choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne) – Pielęgniarstwo II st.

Lek. med. Magdalena Igras- Kołdyj

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w pulmonologii – Fizjoterapia 5l mgr
Zakład Neurologii, Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego

Mgr Agnieszka Winiarczyk

 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym: opieka okołoporodowa – Położnictwo II st.
 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym: opieka okołoporodowa – Położnictwo II st. nst.

Dr n. med. Elżbieta Przychodzka, prof. uczelni

 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – Pielęgniarstwo I st.
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia układu nerwowego – Pielęgniarstwo II st.

Dr hab. n. o zdr. Renata Markiewicz

 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne – Pielęgniarstwo I st.

Dr n. med. Katarzyna Załuska-Ogryzek

 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym: zaburzenia zdrowia psychicznego – Pielęgniarstwo II st.
 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym: opieka okołoporodowa – Położnictwo II st. nst.

Dr n. med. Dariusz Juchnowicz

 • Psychiatria – Położnictwo I st.
 • Psychiatria – Położnictwo I st. pomostowe

Mgr Alina Pitucha

 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym, w tym: opieka okołoporodowa – Położnictwo II st.
 • Wsparcie w sytuacji uzależnienia – Położnictwo II st.          

Dr n. med. Maciej Składanowski

 • Wsparcie w sytuacji uzależnienia – Położnictwo II st. nst.
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w psychiatrii – Fizjoterapia 5 ml mgr
Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej

Dr n. med. Marta Łuczyk, prof. uczelni

 • Opieka paliatywna – Pielęgniarstwo I st.

Dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka, prof. uczelni

 • Terapia bólu ostrego i przewlekłego – Położnictwo II st.
 • Edukacja w onkologii – Położnictwo II st.

Dr n. med. Zdzisława Szadowska-Szlachetka

 • Opieka onkologiczna – Pielęgniarstwo II st.
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: choroba nowotworowa; ból; leczenie żywieniowe – Pielęgniarstwo II st.

Dr n. med. Marcin Rząca

 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej – Pielęgniarstwo I st.
Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego

Dr n. med. Katarzyna Kocka, profesor uczelni

 • Podstawowa opieka zdrowotna – Pielęgniarstwo I st.

Dr n. med. Agnieszka Bartoszek, prof. uczelni

 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne – Pielęgniarstwo I st.
 • Koordynowana opieka zdrowotna – Pielęgniarstwo II st.

Dr n. med Alina Deluga

 • Formy wsparcia w środowisku zamieszkania – Pielęgniarstwo II st.

Dr n. med. Katarzyna Piasecka

 • Moduł – wypisywanie recept – Praktyka w gabinecie lekarza POZ/ginekologa – Położnictwo II st.
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna (gabinet pielęgniarki POZ i gabinet lekarza POZ) – Pielęgniarstwo II st.

Dr n. med. Edyta Gałęziowska

 • Poradnictwo w pielęgniarstwie – Pielęgniarstwo II st.

Dr n. med. Agnieszka Chrzan-Rodak

 • Podstawowa opieka zdrowotna – Położnictwo I st.
Zakład Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

Mgr Aleksandra Fornal

 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – Pielęgniarstwo I st.

Dr hab. n. o zdr. Danuta Zarzycka, prof. uczelni

 • Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach – Pielęgniarstwo II st.

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Emeryk

 • Opieka nad dziećmi z alergią – Pielęgniarstwo II st.

Lek. med. Arkadiusz Jędrzejewski

 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne –Pielęgniarstwo I st.
 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – Położnictwo I st.

Dr n. med. Monika Wójtowicz-Marzec

 • Neonatologia i opieka neonatologiczna – Położnictwo I st.

Dr n. med. Alina Trojanowska

 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym – opieka nad noworodkiem – Położnictwo II st.

Dr n. med. Katarzyna Dońka

 • Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – Położnictwo I st.
Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie

Dr hab. n. o zdr. Beata Dobrowolska, prof. uczelni

 • Pielęgniarstwo wielokulturowe – Pielęgniarstwo II st.
 • Wielokulturowość w opiece nad kobietą – Położnictwo II st.
 • Wielokulturowość w opiece nad kobietą – Położnictwo II nst.
 • Humanistyczne/holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej – Pielęgniarstwo II st.

Mgr Michał Machul

 • Etyka zawodu pielęgniarki – Pielęgniarstwo I st.
 • Pielęgniarstwo wielokulturowe – Pielęgniarstwo II st.
 • Humanistyczne/holistyczne aspekty praktyki pielęgniarskiej – Pielęgniarstwo II st.

Mgr Magdalena Dziurka

 • Etyka zawodu położnej – Położnictwo I st.
 • Wielokulturowość w opiece nad kobietą – Położnictwo II st.
 • Wielokulturowość w opiece nad kobietą – Położnictwo II st. nst.        

Dr n. med. Jadwiga Klukow

 • BHP – Pielęgniarstwo I st., Położnictwo I st., Fizjoterapia 5l mgr
 • BHP – Pielęgniarstwo II st., Położnictwo II st., Zdrowie Publiczne II st.
 • Organizacja pracy pielęgniarskiej – Pielęgniarstwo I st.
 • Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej – Położnictwo I st.
 • Zarządzanie jakością – Zdrowie publiczne II st.
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi /moduł I: administracja w ochronie zdrowia – Zdrowie Publiczne II st.

Dr n. med. Bogumiła Kosicka

 • Zarządzanie w położnictwie – Położnictwo II st.
 • Zarządzanie w pielęgniarstwie – Pielęgniarstwo II st.
 • Marketing usług medycznych/moduł I: Administracja w ochronie zdrowia- zdrowie publiczne II st.
 • Moduł II: Współpraca w zespołach opieki zdrowotnej – Pielęgniarstwo I st.
 • Metodologia badań naukowych – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. o zdr. Marta Szara

 • Organizacja pracy położnej – Położnictwo I st.
 • Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej – Pielęgniarstwo II st.
 • Zarządzanie strategiczne/moduł II: Zarządzanie kryzysowe – Zdrowie publiczne II st.
Pracownia Ran Przewlekłych    

Dr n. med. Andrzej Ochal

 • Opieka i Edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych, w tym rany przewlekłe i przetoki – Pielęgniarstwo II st.
Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

Dr n. med. Monika Pruchniak

 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne – Pielęgniarstwo I st.

Mgr Katarzyna Gaćkowska

 • Chirurgia – Położnictwo I st.

Dr hab. n. med. Witold Zgodziński, prof. uczelni

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w chirurgii – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. med. Bożena Muraczyńska

 • Endoskopia – Pielęgniarstwo II st.
Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej

Dr n. med. Iwona Morawik, prof. uczelni

 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – Pielęgniarstwo I st.
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych w tym: tlenoterapia ciągła i wentylacja mechaniczna, leczenie nerko zastępcze – Pielęgniarstwo II st.

Dr n. o zdr. Diana Słota

 • Anestezjologia i stany zagrożenia życia – Położnictwo I st.

Mgr Anna Szewczak

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w intensywnej terapii – Fizjoterapia 5l mg
Zakład Farmakologii

Dr n. farm. Przemysław Niziński

 • Farmakologia – Pielęgniarstwo I st.
 • Farmakologia – Położnictwo I st.
 • Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych – Pielęgniarstwo II st.
 • Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych – Położnictwo II st.
 • Farmakologia (moduł Wypisywanie recept) – Pielęgniarstwo II st.
 • Farmakologia (moduł Wypisywanie recept) – Położnictwo II st

Dr n. med. Sebastian Marciniak

 • Farmakologia w fizjoterapii – Fizjoterapia 5l mgr
 • Ziołolecznictwo – Pielęgniarstwo II st.
 • Ziołolecznictwo – Położnictwo II st.
Zakład Biologii i Parazytologii  

Mgr Aneta Woźniak

 • Mikrobiologia i parazytologia – Pielęgniarstwo I st.

Dr n. med. Grzegorz Kania

 • Mikrobiologia i parazytologia – Położnictwo I st.
Zakład Położnictwa i Ginekologii       

Dr n. med. Dorota Robak-Chołubek, prof. uczelni

 • Położnictwo i opieka położnicza – Położnictwo I st.
 • Seksuologia – Położnictwo II st.
 • Seksuologia – Położnictwo II st. nst.
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne – Położnictwo II st.
 • Nowoczesne techniki diagnostyczne – Pielęgniarstwo II st.
 • Badania fizykalne – Położnictwo I st.
 • Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii – Położnictwo II st.

Dr n. med. Grzegorz Bakalczuk

 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Pielęgniarstwo I st.
 • Ginekologia i opieka ginekologiczna – Położnictwo I st.
Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej

Prof. dr hab. n. med. Lechosław Putowski

 • Kliniczne aspekty rozrodczości człowieka – Położnictwo II st.
 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym – ginekologia endokrynologiczna – Położnictwo II st.

Dr n. med. Piotr Olcha

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w ginekologii i położnictwie – Fizjoterapia 5l mgr
 • Techniki endoskopowe w ginekologii i położnictwie – Położnictwo II st.

Dr n. med. Małgorzata Sobstyl

 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym – opieka ginekologiczna w okresie około menopauzalnym i senium – Położnictwo II st.
 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym – opieka ginekologiczna w okresie około menopauzalnym i senium – Położnictwo II nst.
 • Ginekologia onkologiczna – Położnictwo I st. pomostowe
Zakład Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego

Dr n. o zdr. Magdalena Sulima, prof. uczelni

 • Edukacja w zawodzie położnej, w tym edukacja w laktacji – Położnictwo II st.

Dr hab. n. o zdr. Anna Pilewska-Kozak

 • Edukacja w zawodzie położnej, w tym edukacja w ginekologii – Położnictwo II st.

Dr n. med. Marzena Bucholc, prof. uczelni

 • Położnictwo i opieka położnicza – Położnictwo I st.

Dr n. med. Magdalena Lewicka, prof. uczelni

 • Ginekologia i opieka ginekologiczna – Położnictwo I st.

Dr n. med. Katarzyna Kanadys, prof. uczelni

 • Neonatologia i opieka neonatologiczna – Położnictwo I st.

Dr n. med. Grażyna Stadnicka, prof. uczelni

 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne – Pielęgniarstwo I st.
Zakład Opieki Specjalistycznej w Położnictwie

Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus, prof. uczelni

 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu – Położnictwo I st. pomostowe

Dr n. o zdr. Marta Zarajczyk, prof. uczelni

 • Edukacja w praktyce zawodowej położnej – Edukacja w cukrzycy – Położnictwo II st.
 • Edukacja w praktyce zawodowej położnej – Edukacja w cukrzycy – Położnictwo II nst.

Dr n. o zdr. Mariola Kicia, prof. uczelni

 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu – Położnictwo I st.

Dr n. o zdr. Dominika Stobnicka, prof. uczelni

 • Język migowy – Położnictwo I st.
 • Język migowy – Położnictwo I st. pomostowe Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym – opieka okołoporodowa – Położnictwo II st.

Mgr Agnieszka Marcewicz

 • Opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym – opieka okołoporodowa – Położnictwo II nst.

Dr n. o zdr. Agnieszka Skurzak, prof. uczelni

 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu – Położnictwo I st.

Dr n. o zdr. Mariola Mróz

 • Praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych – Położnictwo II st.
 • Praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych – Położnictwo II nst.
Zakład Koordynowanej Opieki Położniczej

Dr hab. n. o zdr. Agnieszka Bień, prof. uczelni

 • Badania naukowe – Położnictwo II st.

Dr n. o zdr. Agnieszka Skurzak, prof. uczelni

 • Podstawy opieki położniczej – Położnictwo I st.

Dr n. o zdr. Magdalena Korżyńska-Piętas

 • Praktyka położnicza w perspektywie międzynarodowej – Położnictwo II st.
 • Global issues In women’s health – Położnictwo II st.
 • Global issues In women’s health – Położnictwo II nst.

Dr n. o zdr.  Agnieszka Pieczykolan

 • Edukacja w praktyce zawodowej położnej – Edukacja w opiece przedkoncepcyjnej i okołoporodowej – Położnictwo II st.
 • Edukacja w praktyce zawodowej położnej – Edukacja w opiece przedkoncepcyjnej i okołoporodowej – Położnictwo II nst.
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii       

Dr n. med. Anna Krawczyńska

 • Fizjoterapia ogólna – Fizjoterapia 5l mgr
 • Historia rehabilitacji – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. o zdr. Teresa Stawińska

 • Podstawy pielęgnowania osób z niepełnosprawnością – Fizjoterapia 5l mgr
 • Opieka nad osobą z niepełnosprawnością – Pielęgniarstwo II st.
 • Aktywna rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami – Fizjoterapia 5l mgr
 • Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii – Położnictwo I st.

Dr n. med. Piotr Kwiatkowski

 • Anatomia funkcjonalna – Fizjoterapia 5l mgr
 • Terapia manualna – Fizjoterapia 5l mgr
 • Diagnostyka funkcjonalna w dysfunkcjach układu ruchu – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. o zdr. Joanna Fidut-Wrońska

 • Anatomia palpacyjna – Fizjoterapia 5l mgr
 • Planowanie fizjoterapii w dysfunkcjach układu ruchu – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. med. Agnieszka Karska

 • Kinezjologia – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. med. Anna Kozak       

 • Kinezyterapia – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. med. Tomasz Senderek

 • Metody specjalne fizjoterapii (reedukacji posturalnej, reedukacji nerwowo-mięśniowej, neurorehabilitacji, terapii neurorozwojowej oraz terapii manualnej) – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Karol Sitarz

 • Badania czynnościowe – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Katarzyna Pikto-Pietkiewicz

 • Masaż – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. med. Apolinary Ginszt

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w geriatrii – Fizjoterapia 5l mgr
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w onkologii i medycynie paliatywnej – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. o zdr. Justyna Chmiel, prof. uczelni

 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w geriatrii – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. o zdr. Kamil Chołuj, prof. uczelni

 • Masaż tkanek głębokich – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Marcin Trębowicz

 • Medycyna fizykalna – Fizjoterapia 5l mgr
Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii Dziecięcej
 • Dr n. med. Jolanta Taczała
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w pediatrii – Fizjoterapia 5l mgr
 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii dziecięcej – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Magdalena Segit-Krajewska

 • Diagnostyka funkcjonalna w wieku rozwojowym – Fizjoterapia 5l mgr

Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w wieku rozwojowym – Fizjoterapia 5l mgr    

Mgr Katarzyna Stefaniuk

 • Planowanie fizjoterapii w wieku rozwojowym – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. o zdr. Agnieszka Zdzienicka-Chyła

 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w pediatrii – Fizjoterapia 5l mgr
Klinika Rehabilitacji i Ortopedii 

Dr n. med. Mateusz Kominek

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w ortopedii i traumatologii – Fizjoterapia 5l mgr
Zakład Fizjoterapii Klinicznej

Dr n. med. Michał Popajewski

 • Diagnostyka funkcjonalna w chorobach wewnętrznych – Fizjoterapia 5l mgr
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w ortopedii

i traumatologii – Fizjoterapia 5l mgr

 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w psychiatrii – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. o zdr. Beata Wójcik

 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w reumatologii – Fizjoterapia 5l mgr
 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w ginekologii i położnictwie – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Dorota Staniak

 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w chirurgii – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Danuta Łukasiewicz

 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w kardiologii i kardiochirurgii – Fizjoterapia 5l mgr

Dr hab. n. med. Alicja Wójcik-Załuska

 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w pulmonologii – Fizjoterapia 5l mgr
 • Planowane fizjoterapii w chorobach wewnętrznych – Fizjoterapia 5l mgr
 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach układu ruchu w neurologii i neurochirurgii – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Paweł Hereć

 • Fizjoterapia w chorobach wewnętrznych w onkologii i medycynie paliatywnej – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. med. Krzysztof Sokołowski

 • Medycyna fizykalna (fizykoterapia, balneoklimatologia, odnowa biologiczna) – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Cezary Łuckiewicz

 • Symulacja medyczna w fizjoterapii – Fizjoterapia 5l mgr

Lek. med. Karolina Partyka-Jaskólska

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w neurologii i neurochirurgii – Fizjoterapia 5l mgr
Zakład Medycyny Sportowej

Dr hab. n. o zdr. Piotr Gawda, prof. uczelni

 • Kliniczne podstawy fizjoterapii w medycynie sportowej – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. o zdr. Ilona Stolarz

 • Adoptowana aktywność fizyczna – Fizjoterapia 5l mgr

Dr n. o zdr. Magdalena Zawadka, prof. uczelni

 • Sport osób z niepełnosprawnościami – Fizjoterapia 5l mgr
 • Fizjoprofilaktyka i promocja zdrowia – Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Agata Czępińska

 • Kształcenie ruchowe i metodyka nauczania ruchu – Fizjoterapia 5l mgr
 • Aktywna rehabilitacja osób z niepełnosprawnościami- Fizjoterapia 5l mgr

Mgr Magdalena Sobiech

 • Fizjoterapia kliniczna w dysfunkcjach narządu ruchu medycyny sportowej – Fizjoterapia 5l mgr
Katedra Fizjoterapii Klinicznej  
 • Wakacyjna praktyka z kinezyterapii
 • Wakacyjan praktyka profilowana-wybieralna;
 • Praktyka z fizjoterapii klinicznej, fizykoterapii i masażu
 • Praktyka wakacyjna specjalistyczna z fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu
 • Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła 6-miesięczna
 • Praktyka fizjoterapeutyczna ciągła 6-miesięczna
 • Praktyka asystenka;

dr n. med. Michał Popajewski

dr n. med. Małgorzata Drelich            

dr n. med. Krzysztof Sokołowski

dr n. med. Beata Wójcik

dr n. med. Alicja Wójcik-Załuska


Zakład opieki Holistycznej i Zarządzania w Pielęgniarstwie

dr n. med. Jadwiga Klukow     

 • Zarządzanie w pielęgniarstwie
 • Zarządzanie w położnictwie

Zakład Pielęgniarstwa i Opieki Długoterminowej

dr n. med. Renata Domżał-Drzewicka, prof. ucz.   

 • Opieka paliatywna;
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Edukacja w onkologii

dr n. med. Zdzisława Szadowska-Szlachetka        

 • Opieka onkologiczna

Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego

dr n. med. Alina Deluga

 • Podstawowa opieka zdrowotna-pielęgniarstwo

mgr Agnieszka Chrzan-Rodak 

 • Podstawowa opieka zdrowotna-położnictwo

Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej

dr n. med. Iwona Morawik, prof. ucz. 

 • Wentylacja mechaniczna długoterminowa w opiece stacjonarnej i domowej

Dr n. o zdr.  Diana Słota 

 • Anestezjologia i stany zagrożenia życia

Zakład Pediatrii i Pielęgniarstwa Pediatrycznego

mgr Violetta Paździor    

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

dr n. med. Katarzyna Dońka       

Zakład Promocji Zdrowia  

dr hab. n. praw. Jolanta Pacian         

 • Praktyka zawodowa wakacyjna

dr hab. Anna Bednarek  

 • Promocja zdrowia

Klinika Ginekologii i Endokrynologii Ginekologicznej

dr n. med. Małgorzata Sobstyl 

 • Opieka położnicza nad kobietą i jej rodziną w różnych fazach życia i stanie zdrowia.
Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego

dr hab n. med. Bożena Baczewska    

 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

dr n. med. Agnieszka Wawryniuk, prof. ucz.

 • Pielęgniarstwo diabetologiczne;
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne

dr n. med. Iwona Jastrzębska  

 • Choroby wewnętrzne

Zakład Podstaw Pielęgniarstwa

dr n. med. Iwona Adamska-Kuźmicka, prof. ucz.  

 • Podstawy Pielęgniarstwa

Zakład Neurologii, Pielęgniarstwa Neurologicznego i Psychiatrycznego

mgr Alina Pitucha

 • Psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne

dr n. med. Elżbieta Przychodzka, prof. ucz.

 • Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne

Zakład Pielęgniarstwa Położniczo – Ginekologicznego

dr n.med. Grażyna Stadnicka, prof. ucz.

 • Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

dr n. o zdr. Magdalena Sulima, prof. ucz.    

 • Położnictwo i opieka położnicza;
 • Ginekologia i opieka ginekologiczna;
 • Neonatologia i opieka neonatologiczna;

dr n. med. Magdalena Lewicka, prof. ucz.   

 • Edukacja w laktacji

Katedra Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego

mgr Katarzyna Gaćkowska      

 • Chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii

dr n. o zdr. Teresa Stawińska  

 • Rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii

Zakład Opieki Specjalistycznej w Położnictwie

dr n. o zdr. Agnieszka Skurzak, prof. ucz.             

 • Podstawy opieki położniczej,
 • Techniki położnicze i prowadzenie porodu

Zakład Położnictwa i Ginekologii       

dr n. med. Gustaw Chołubek   

 • Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii
PIELĘGNIARSTWO: 
I stopień

I rok

 • Mgr Paweł Dudek (Zakład Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego
 • Dr n. o zdr. Diana Słota (Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej)
 • Dr n. med. Violetta Mianowana (Zakład Podstaw Pielęgniarstwa)

II rok

 • Dr n. med. Iwona Morawik, prof. uczelni (Zakład Pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki Medycznej)
 • Mgr Kamil Sikora (Zakład Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego)
 • Dr n. med. Małgorzata Pabiś (Zakład Podstaw Pielęgniarstwa)

III rok

 • Dr n. med. Marta Łuczyk, prof. uczelni (Zakład Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej )
 • Dr n. med. Lilla Walas (Pracownia Umiejętności Klinicznych)
 • Dr hab. n. o zdr. Renata Markiewicz (Zakład Psychiatrii i Pielęgniarstwa Psychiatrycznego)
II stopień

I rok

 • Dr n. o zdr. Aneta Kościołek, prof. uczelni (Zakład Podstaw Pielęgniarstwa)

II rok

 • Dr n. med. Bogumiła Kosicka (Zakład Opieki Holistycznej i Zarządzania

w Pielęgniarstwie)

Pomostowe

I rok

 • Mgr Kamil Kuszplak (Zakład Podstaw Pielęgniarstwa)

Niestacjonarne

I rok II stopień      

 • Dr n. med. Robert Łuczyk, prof. Uczelni (Zakład Interny i Pielęgniarstwa Inte