Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

O NAS

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego jest Jednostką Uczelni zajmującą się obsługą administracyjną procesu dydaktycznego prowadzonego na Wydziale, w tym wsparciem studentów oraz pracowników.

PRACOWNICY

Numery telefonów oraz adresy mailowe do pracowników Dziekanatu

pok. 020

Farmacja

mgr Magdalena Białek
tel. +48 81 448 70 05
magdalena.bialek@umlub.pl
I i II rok

mgr Karolina Staniak
tel. +48 81 448 70 06
karolina.staniak@umlub.pl
III i IV rok, praktyki na kierunku Farmacja

mgr Dominika Mąkosa
tel. +48 81 448 70 05
dominika.makosa@umlub.pl
V i VI rok, staż

Analityka Medyczna

mgr Ronald Grzegorczyk
tel. +48 81 448 70 04
dziekanat.analityka@umlub.pl

Kosmetologia

mgr Marek Seroczyński
tel. +48 81 448 70 06
marek.seroczynski@umlub.pl

dr Adam Majewski
tel. +48 81 448 70 02
adam.majewski@umlub.pl
pok. 028

mgr Katarzyna Słowik
tel. +48 81 448 70 00
dziekanat.farmacja@umlub.pl
pok. 028

mgr Violeta Miłosz
tel. +48 81 448 70 03
violeta.milosz@umlub.pl
pok. 021

GODZINY PRACY

Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 7:15 – 15:15.

 

Sprawy Studenckie: 

Poniedziałek 10:00 - 15:00
Wtorek 08:00 - 13:00
Środa 10:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 13:00
Piątek Zamknięte
Sobota Zamknięte
Niedziela Zamknięte

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Poniżej znajduje się plik z prezentacją zawierającą najważniejsze informacje dla studentów I roku.
Prezentacja

 

Zgodnie z Regulaminem Studiów studenci mają obowiązek posługiwać się studenckim kontem pocztowy we wszystkich sprawach dotyczących studiów.

POCZTA STUDENCKA

W momencie założenie studenckiego konta pocztowego student otrzymuje wszelkie potrzebne informacje na skrzynkę pocztową, którą wskazał w procesie rejestracji na studia.

Przed pierwszym logowaniem do poczty studenckiej należy zresetować hasło na stronie zmiana hasła.

zrzut ekranu strony do resetowania hasła

Po wpisaniu swojego numeru albumu oraz adresu mailowego podanego w procesie rekrutacji należy kliknąć “Wyślij”. Link do zmiany hasła zostanie wysłany na wskazany adres mailowy.

Portal studenta to miejsce gdzie studenci mogą sprawdzić numery swoich grup, harmonogramy zajęć, indeks elektroniczny, indywidualny nr rachunku bankowego (na który można wpłacać wszelkie opłaty związane ze studiami).

PORTAL STUDENTA

  • Aby zalogować się do Portalu Studenta należy podać identyfikator i hasło. Identyfikatorem jest numer albumu studenta.
  • W celu uzyskania hasła umożliwiającego zalogowanie się do Portalu Studenta należy wejść na stronę zmiany hasła.
  • Problemy z kontem w Portalu Studenta, prosimy zgłaszać pod adresem email: pomocportalstudenta@umlub.pl

Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wpłacić po rozpoczęciu roku akademickiego 2023/2024 na indywidualny numer rachunku studenta, który dostępny jest na Portalu Studenta

Informacja o możliwości odbioru legitymacji zostanie przesłana na Portal Studenta, pocztę studencką oraz zamieszczona na stronie internetowej Dziekanatu.

m Legitymacja to legitymacja na urządzeniu mobilnym, która stanowi odpowiednik plastikowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) i pełni funkcję uzupełniającą oferowaną w ramach bezpłatnej rządowej aplikacji moblinej mObywatel. mLegitymacja może być wydana jedynie na podstawie ważnej legitymacji ELS, ponadto Student musi o nią zawnioskować. Wnioskowanie o mLegitymację odbywa się za pośrednictwem systemu FRONTDESK. Szczegółowe informacje zamieszczone są w poniższym linku: http://old.umlub.pl/studenci-i-doktoranci/mlegitymacja/

Jest to system, który powstał w celu usprawnienia komunikacji pomiędzy Studentem, a Dziekanatem.

FRONTDESK

Instrukcja założenia konta

Do założenia konta niezbędne jest posiadanie adresu e-mail w domenie umlub.pl: numer_albumu@student.umlub.pl

  1. Należy wejść na stronę: e-csm.umlub.pl.
  2. Następnie wybrać „system FRONTDESK”: frontdesk.umlub.pl.
  3. W celu zarejestrowania konta należy podać: pierwsze imię, drugie imię, nazwisko oraz adres e-mail w domenie umlub.pl, następnie potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku „rejestruj”.
  4. Aby zalogować się na konto należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji i potwierdzić klikając przycisk „dalej”.
  5. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany jednorazowy token, który należy wpisać w miejscu „wprowadź token” i potwierdzić klikając „zaloguj”.
  6. Po zalogowaniu pojawi się menu, gdzie należy wybrać: rodzaj studiów, wydział, kierunek, rok, tok studiów oraz numer albumu, zatwierdzić wprowadzone dane. Następnie pojawi się główne okno aplikacji Frontdesk, gdzie możliwe jest założenie nowej sprawy.
  7. W razie pytań i problemów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 448 5943 lub pod  adresem e-mail: system_frontdesk@umlub.pl.

DYŻURY DZIEKAŃSKIE

Dziekan:

Czwartek:
09:00 – 10:00 – prof. dr hab. Grażyna Biała

Piątek:
13:00 – 14:00 – prof. dr hab. Grażyna Biała

 

Prodziekani:

Poniedziałek:
14.00 – 15.00 – prof. dr hab. Anna Malm

Wtorek:
10.00 – 11.00 – dr hab. Agnieszka Ludwiczuk profesor uczelni

Środa:
13.00 – 14.00 – prof. dr hab. Agata Paneth

OPIEKUNOWIE 2023/2024

Farmacja

I rok – dr hab Anna Hawrył
II rok – dr hab. Łukasz Popiołek
III rok – prof. dr hab. Anna Gumieniczek
IV rok – dr hab. Ewa Kędzierska
V rok – dr Maria Zuń

Analityka Medyczna

I rok – dr hab. Monika Pitucha
II rok – dr Leszek Borkowski
III rok – dr Beata Wojtysiak-Duma
IV rok – dr hab. Beata Jakubowska-Solarska
V rok – dr hab. Helena Donica prof. UM

Kosmetologia I stopnia

I rok – mgr Anna Sokołowska
II rok – dr Ewelina Firlej
III rok – dr hab. Katarzyna Szewczyk

Kosmetologia II stopnia

I rok – dr hab. Dorota Kowalczuk
II rok – dr Małgorzata Kozyra

PRAKTYKI I STAŻ

Farmacja

SYLABUSY

Kosmetologia I stopnia

Sylabusy znajdują się w platformie e-Sylabus

Kosmetologia II stopnia

Sylabusy znajdują się w platformie e-Sylabus

OGŁOSZENIA

Zapraszamy studentów do składania wniosków o stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia UM w Lublinie w terminie do 15 października br.

Wnioski należy składać do Dziekanatu właściwego dla danego kierunku.

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem, że o stypendium nie mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.

Pełna treść informacji