Dziekanat Wydziału Lekarsko - Dentystycznego

O NAS

Dziekanat zajmuje się całokształtem obsługi administracyjnej studentów oraz nauczycieli akademickich. Prowadzi dokumentację przebiegu studiów studentów oraz zajmuje się sprawami nauczycieli akademickich.

Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego podlega Zastępcy Dyrektora Centrum Edukacji Medycznej.

Za prawidłową pracę dziekanatu odpowiada kierownik Dziekanatu.

Do zadań Dziekanatu należy w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z tokiem studiów oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem jakością kształcenia na Wydziale
 • obsługa konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich

DYŻURY DZIEKAŃSKIE

Dziekan:

Środa:
09:00 – 11:00 – prof. dr hab. n. med. Renata Chałas

 

Prodziekani:

Poniedziałek:
09.00 – 11.00 – dr n. med. Jarosław Sobieszczański, profesor Uczelni 

Wtorek:
11.00 – 12.00 – prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska
09.00 – 11.00 – dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, profesor Uczelni

Środa:
13.00 – 15.00 – prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska – Prodziekan Wydziału

Czwartek:
09.00 – 11.00 – dr n. med. Katarzyna Sarna-Boś, profesor Uczelni

Piątek:
09.00 – 11.00 – dr n. med. Jarosław Sobieszczański, profesor Uczelni

KONTAKT Z DZIEKANATEM

Pokój Obsługi Studenta (POS)

Pokój Obsługi Studenta czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-14:00.

Informacje dla studentów

I roku rozpoczynających studia w roku akademickim 2023/2024 na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym

Uroczystość Immatrykulacji – przyjęcia w poczet studentów I roku kierunku lekarsko-dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, odbędzie się 10 października 2023 r. w Auli Centrum Symulacji Medycznej przy ul. W. Chodźki 4 o godz. 9:00. Uroczystość połączona będzie z „ceremonią białego fartucha” – prosimy o przyniesienie ze sobą białego fartucha.

Uroczystość Immatrykulacji – przyjęcia w poczet studentów I roku kierunków: techniki dentystyczne, higiena stomatologiczna, elektroradiologia I i II stopnia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, odbędzie się 10 października 2023 r. w Auli Centrum Symulacji Medycznej przy ul. W. Chodźki 4 o godz. 11:00.

Zapraszamy do Pokoju Obsługi Studenta (POS) – pokój 206, Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego, ul. Chodźki 19 (TBV), II piętro.

Pokój Obsługi Studenta czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00-14:00.

Ponadto mogą Państwo skorzystać z form kontaktu elektronicznego:

 • aplikacja FRONTDESK
 • PORTAL STUDENTA
 • POCZTA E-MAIL
 • FACEBOOK strona Facebook
 • TELEFONICZNIE: Pokój Obsługi Studenta tel.: (81) 448 6006
 • POCZTA TRADYCYJNA: Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, z dopiskiem: Dziekanat Wydziału Lekarsko-Dentystycznego.

LEGITYMACJA STUDENCKA:

Opłatę za legitymację studencką w wysokości 22 zł należy wpłacić na indywidualny numer rachunku studenta, który dostępny jest na Portalu Studenta.

MLegitymacja – legitymacja na urządzeniu mobilnym, która stanowi odpowiednik plastikowej Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (ELS) i pełni funkcję uzupełniającą oferowaną w ramach bezpłatnej rządowej aplikacji moblinej mObywatel. mLegitymacja może być wydana jedynie na podstawie ważnej legitymacji ELS, ponadto Student musi o nią zawnioskować (za pośrednictwem aplikacji FRONTDESK).

NAUCZANIE ZDALNE:

Poniżej zamieszczamy link umożliwiający korzystanie ze zdalnego nauczania: MOODLE, Pakiet Microsoft OFFICE 365 (w tym MS TEAMS): http://www.zdalne.umlub.pl/

WYBÓR STAROSTÓW ROKU/GRUP:

W Uniwersytecie spośród studentów są powoływani starostowie roku oraz starostowie grup studenckich. Do podstawowych obowiązków starostów roku/grup studenckich należy reprezentowanie roku/grupy we wszystkich sprawach organizacyjno-dydaktycznych.

Harmonogramy zajęć:

 

Wykaz skrótów stosowanych w harmonogramach zajęć:

CSM – Centrum Symulacji Medycznej, ul. W. Chodźki 4

SPNJO ANATO – Collegium Anatomicum – Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych,
ul. Jaczewskiego 4

MEDIC – Collegium Medicum, ul. Radziwiłłowska 11

ACAD – Collegium Academicum, ul. W. Chodźki 7

SPSK4 – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4 w Lublinie

UCS – Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, ul. Chodźki 6

USzD – Uniwersytecki Szpital Dziecięcy

GBIBL – Biblioteka Główna, ul. Szkolna 18

 

Kompendium wiedzy dla studentów I roku

Aplikacja FRONTDESK

Do założenia konta niezbędne jest posiadanie adresu e-mail w domenie umlub.pl: numer_albumu@student.umlub.pl

 1. Należy wejść na stronę: e-csm.umlub.pl.
 2. Następnie wybrać „system FRONTDESK”: frontdesk.umlub.pl.
 3. W celu zarejestrowania konta należy podać: pierwsze imię, drugie imię, nazwisko oraz adres e-mail w domenie umlub.pl, następnie potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku „rejestruj”.
 4. Aby zalogować się na konto należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji i potwierdzić klikając przycisk „dalej”.
 5. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany jednorazowy token, który należy wpisać w miejscu „wprowadź token” i potwierdzić klikając „zaloguj”.
 6. Po zalogowaniu pojawi się menu, gdzie należy wybrać: rodzaj studiów, wydział, kierunek, rok, tok studiów oraz numer albumu, zatwierdzić wprowadzone dane. Następnie pojawi się główne okno aplikacji Frontdesk, gdzie możliwe jest założenie nowej sprawy.
 7. W razie pytań i problemów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 448 5943 lub pod  adresem e-mail: system_frontdesk@umlub.pl.

PORTAL STUDENTA

Studenci mają założone konto w Portalu Studenta, gdzie mogą sprawdzić: numer grupy, harmonogram zajęć, oceny, plan studiów, indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wszelkie opłaty związane ze studiami (np. legitymację, powtarzanie przedmiotu).

 • Aby zalogować się do Portalu Studenta należy podać identyfikator i hasło. Identyfikatorem jest numer albumu studenta.
 • W celu uzyskania hasła umożliwiającego zalogowanie się do Portalu Studenta należy wejść na stronę zmiany hasła.
 • Problemy z kontem w Portalu Studenta, prosimy zgłaszać pod adresem email: pomocportalstudenta@umlub.pl lub zsi@umlub.pl).

Studencka Poczta E-MAIL

Zgodnie z Regulaminem studiów, we wszystkich sprawach dotyczących studiów, w korespondencji elektronicznej student ma obowiązek posługiwać się studenckim uczelnianym kontem pocztowym w domenie student.umlub.pl.

 • Uczelnia tworzy dla każdego studenta indywidualne konto poczty elektronicznej (numer_albumu@student.umlub.pl).

 • Kandydat otrzymuje potrzebne informacje na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji elektronicznej.

 • Loginem jest indywidualny numer albumu studenta.

 • W celu zresetowania hasła należy wejść na stronę zmiany hasła i wpisać numer albumu oraz adres e-mail podany podczas rejestracji na studia (lub później zaktualizowany w Dziekanacie). Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do zmiany hasła.

OGŁOSZENIA

Zapraszamy studentów do składania wniosków o stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia UM w Lublinie w terminie do 15 października br.

Wnioski należy składać do Dziekanatu właściwego dla danego kierunku.

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem, że o stypendium nie mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.

Pełna treść informacji

PRACOWNICY

EMAIL