Dziekanat Wydziału Nauk Medycznych

PRACOWNICY

mgr Edyta Chudek – kierunek psychologia

tel.+48814487503

e-mail:  edyta.chudek@umlub.pl

mgr Katarzyna Skruszeniec – kierunek ratownictwo medyczne

tel.+48814487503

e-mail:  katarzyna.skruszeniec@umlub.pl

DYŻURY DZIEKAŃSKIE

Dziekan:

Poniedziałek:
12:00 – 14:00 – Prof. dr hab. Jarogniew Łuszczki

Środa:
12:00 – 14:00 – Prof. dr hab. Jarogniew Łuszczki

 

Prodziekani:

Wtorek:
11.00 – 12.00 – Prof. dr hab. Adam Nogalski

10.00 – 12.00 – Dr hab. Bartłomiej Drop prof. Uczelni

Środa:
12.00 – 14.00 – Dr hab. Marzena Samardakiewicz prof. Uczelni
11.00 – 12.00 – Prof. dr hab. Adam Nogalski

Czwartek:
12.00 – 14.00 – Dr hab. Marzena Samardakiewicz prof. Uczelni

Piątek:
10.00 – 12.00 – Dr hab. Bartłomiej Drop prof. ucz.

OGŁOSZENIA

Poprzedni slajd
Następny slajd

KOORDYNATORZY I OPIEKUNOWIE 2023/2024

Ratownictwo Medyczne:
Koordynator – dr Katarzyna Naylor

Opiekunowie:
1 rok – dr Magdalena Prylińska prof. Uczelni
2 rok – dr Patrycja Okońska
3 rok – mgr Mariusz Gawroński

Psychologia:
Koordynator – dr hab. Ewa Humeniuk

Opiekunowie:
1 rok – dr Wojciech Styk
2 rok – dr Katarzyna Sidor

APLIKACJE

Przejdź do FRONTDESK

Instrukcja założenia konta:

Do założenia konta niezbędne jest posiadanie adresu e-mail w domenie umlub.pl: numer_albumu@student.umlub.pl

  1. Należy wejść na stronę: e-csm.umlub.pl.
  2. Następnie wybrać „system FRONTDESK”: frontdesk.umlub.pl.
  3. W celu zarejestrowania konta należy podać: pierwsze imię, drugie imię, nazwisko oraz adres e-mail w domenie umlub.pl, następnie potwierdzić poprzez kliknięcie przycisku „rejestruj”.
  4. Aby zalogować się na konto należy wpisać adres e-mail podany podczas rejestracji i potwierdzić klikając przycisk „dalej”.
  5. Na wskazany adres e-mail zostanie wysłany jednorazowy token, który należy wpisać w miejscu „wprowadź token” i potwierdzić klikając „zaloguj”.
  6. Po zalogowaniu pojawi się menu, gdzie należy wybrać: rodzaj studiów, wydział, kierunek, rok, tok studiów oraz numer albumu, zatwierdzić wprowadzone dane. Następnie pojawi się główne okno aplikacji Frontdesk, gdzie możliwe jest założenie nowej sprawy.
  7. W razie pytań i problemów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 81 448 5943 lub pod  adresem e-mail: system_frontdesk@umlub.pl.

 

 

Przejdź do PORTALU STUDENTA P

Studenci mają założone konto w Portalu Studenta, gdzie mogą sprawdzić: numer grupy, harmonogram zajęć, oceny, plan studiów, indywidualny nr rachunku bankowego, na który należy wpłacać wszelkie opłaty związane ze studiami (np. legitymację, powtarzanie przedmiotu).

Przejdź do STUDENCKIEJ POCZTY E-MAIL

Instrukcja logowania:

♦ Uczelnia tworzy dla każdego studenta indywidualne konto poczty elektronicznej (numer_albumu@student.umlub.pl).

♦ Kandydat otrzymuje potrzebne informacje na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji elektronicznej.

♦ Loginem jest indywidualny numer albumu studenta.

♦ W celu zresetowania hasła należy wejść na stronę zmiany hasła i wpisać numer albumu oraz adres e-mail podany podczas rejestracji na studia (lub później zaktualizowany w Dziekanacie). Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do zmiany hasła.

EMAIL