Wydawnictwo UM

TELEFON

+48 81448 5046

EMAIL

-

O NAS

Wydawnictwo Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest jednostką ogólnouczelnianą utworzoną na podstawie Uchwały Nr LXXII/2009 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Wydawnictwa Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Zadaniem Wydawnictwa jest prowadzenie całokształtu spraw związanych z:

   1. Opracowywaniem projektów planów wydawniczych i harmonogramem ich realizacji.
   2. Wydawaniem w formie drukowanej i/lub elektronicznej czasopism naukowych, monografii, podręczników, skryptów i przewodników do ćwiczeń ujętych w planie wydawniczym.
   3. Sporządzaniem projektów planów rzeczowo-finansowych w zakresie działalności wydawniczej oraz czuwaniem nad prawidłowym wykorzystaniem środków finansowych na działalność wydawniczą.
   4. Przygotowywaniem projektów umów na wykonanie usług poligraficznych i umów z autorami prac, recenzentami, tłumaczami, plastykami i innymi zleceniobiorcami w zakresie działalności wydawniczej.
   5. Opracowywaniem pod względem redakcyjnym, stylistycznym i językowym (korekta w j. angielskim) wydawnictw na podstawie materiałów uzyskanych z merytorycznie właściwych jednostek.
   6. Dystrybucją i organizacją sprzedaży wydawnictw – w tym, współpraca z księgarniami i autorami w zakresie sprzedaży wydawnictw.
   7. Prowadzeniem rejestru wydawnictw (ISBN).
   8. Wysyłką egzemplarzy obowiązkowych.

OGŁOSZENIA

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA

Usługi związane z komputerowym przygotowaniem publikacji do druku.

szeroki zakres działań mających na celu przygotowanie materiałów do profesjonalnej reprodukcji i wydruku.

PRACOWNICY

EMAIL