ROZWÓJ ZAWODOWY

Warsztaty i Szkolenia

Pracodawcy obok listy twardych umiejętności i doświadczenia coraz częściej doceniają kompetencje miękkie. Są to umiejętności, które ułatwiają efektywne współdziałanie w środowisku prywatnym
 i zawodowym i stanowią bardzo istotny obszar w ocenie atrakcyjności kandydatów. Chcąc w sposób właściwy pracować nad swoimi kompetencjami miękkimi warto skorzystać z bogatej oferty szkoleń i warsztatów mających na celu ich  kształcenie i rozwój.

Warsztaty organizowane przez Biuro Karier są bezpłatne i mogą z nich korzystać wszyscy zainteresowani, pierwszeństwo mają Studenci i Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Po każdym warsztacie na życzenie uczestników wystawiamy certyfikaty uczestnictwa.

Warsztaty odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem. Jeśli jednak zainteresuje Cię jakiś konkretny warsztat z poniższej listy lub masz pomysł na inny temat i zbierzesz min. 10 osób napisz do nas na adres e-mailowy biurokarier@umlub.pl, a zorganizujemy go w dogodnym terminie.

biurokarier.umlub.pl

Spotkania z Medycznym Rynkiem Pracy to impreza cykliczna. Celem wydarzenia jest zapewnienie studentom i absolwentom naszej Uczelni możliwości jak najlepszego wejścia w aktywne życie zawodowe poprzez dostarczenie im informacji nt. tendencji, jakie zachodzą na rynku pracy w zawodach medycznych.

Pragniemy stworzyć naszym Studentom i Absolwentom możliwość  bezpośredniego kontaktu z wysokiej klasy specjalistami oraz  pracodawcami, co pozwoli im na zdobycie informacji na temat obecnych wymagań i potrzeb potencjalnych pracodawców. Spotkania z praktykami pozwalają także na rozwianie wielu wątpliwości, jakie pojawiają się u młodych ludzi u progu rozpoczęcia kariery zawodowej.

Masz pomysł na ciekawą osobę, którą moglibyśmy zaprosić, skontaktuj się z nami: biurokarier@umlub.pl 

Misją Programu jest wykształcenie wysokiej jakości specjalisty otwartego na potrzeby pacjenta, dla którego w centrum uwagi stoi pacjent, nie tylko jako przedmiot badania i diagnozy , ale jako człowiek i podmiot procesu  leczenia.

“Open To. Od Studenta do Świadomego Absolwenta” – Uniwersytetu Medycznego w Lublinie to sposób na budowanie jakości, wartości, powołania i integracji społeczności akademickiej.
Do Programu zapraszamy już studentów pierwszego roku, aby od początku swojej kariery edukacyjnej mogli współtworzyć i rozwijać  aspekty istotne z punktu widzenia potrzeb medycznego rynku pracy.

Dla Członków programu przygotowaliśmy specjalny plan rozwojowy w obszarach:

 • warsztaty, wykłady, spotkania merytoryczne,
 • warsztaty, spotkania o charakterze psychologicznym,
 • coaching oraz doradztwo zawodowe,
 • spotkania tutoringowe z przedstawicielami medycznego rynku pracy,
 • spotkania integracyjno-ewaluacyjne,

Poprzez udział w wyżej wymienionych wydarzeniach Członkowie Programu mogą świadomie rozwijać swoje kompetencje, pracować nad aspektami psychologicznymi, istotnymi z punktu widzenia wybranej ścieżki edukacyjno-zawodowej, poszerzać wiedzę i umiejętności oraz poznawać faktyczne oczekiwania i potrzeby medycznego rynku pracy.

Celem Open To jest zbudowanie w absolwentach Uczelni poczucia pewności, że na rynku pracy będą postrzegani, jako wyjątkowej klasy specjaliści. Także możliwość dzielenia się swoją wiedzą, umiejętnościami i spostrzeżeniami ze społecznością Uczelni w duchu wzajemnej współpracy oraz realizowania wyjątkowej misji programu.

Osobami upoważnionymi do kontaktów:

Elżbieta Anna Pacek, e-mail: elzbietapacek@umlub.pl, tel. 81 448 50 75

Anna Proskura, e-mail: annaproskura@umlub.pl, tel. 81 448 50 75

Magdalena Staśkiewicz, e-mail: magdalena.staskiewicz@umlub.pl, tel. 81 448 53 83

UMLub

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do skorzystania z indywidualnych, bezpłatnych spotkań z doradcą zawodowym/psychologiem/coachem.

Co może być tematem spotkania?

 • Określanie predyspozycji zawodowych.
 • Określenie profilu osobowościowego.
 • Przeprowadzanie testów psychologicznych oraz kompetencyjnych.
 • Ustalanie celów zawodowych i edukacyjnych – opracowanie Indywidulanej Ścieżki Rozwoju Edukacyjno-zawodowego.
 • Coaching kariery.
 • Przygotowanie do pisania CV i listu motywacyjnego.
 • Pomoc w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Informowanie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych.

Czas trwania konsultacji:

 • 60- 90 minut – może zostać wydłużony lub skrócony w zależności od indywidualnych potrzeb.
 • Spotkania mogą być jednorazowe lub cykliczne, w zależności od potrzeb.

Zapisy:

 • Aby umówić się na spotkanie należy przesłać na adres biurokarier@umlub.pl mail o treści zawierającej: imię i nazwisko, rok i kierunek studiów, numer telefonu.

W temacie maila proszę wpisać: „Spotkanie z doradcą zawodowym”.

Po otrzymaniu maila pracownik Biura Karier uzgodni dogodny termin konsultacji.

biurokarier.umlub.pl