Szpitale kliniczne Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ze wsparciem finansowym Ministerstwa Zdrowia

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 i Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4, dla których Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest podmiotem tworzącym, otrzymały wsparcie finansowe na rozwój jednostek klinicznych.

 

Dotacje będą przeznaczone na poprawę świadczonych usług medycznych z zakresu chorób układu krążenia poprzez doposażenie Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii oraz jednostek pomocniczych w SPSK nr 1 w Lublinie oraz na precyzyjną aparaturę medyczną w nowoczesnej neurochirurgii w SPSK nr 4.

 

Wartość dotacji to ponad 32,5 mln zł.

 

Symbolicznego przekazania środków w formie czeków dokonali w piątek, 28 kwietnia, Wiceminister Zdrowia Marcin Martyniak oraz Minister Edukacji i Nauki prof. Przemysław Czarnek.

 

„Kwota ponad 32,5 mln zł – wyasygnowana ze środków europejskich na walkę ze skutkami pandemii, ale również na wzmacnianie systemu ochrony zdrowia – to środki, które zostaną przeznaczone na wysokiej jakości sprzęt: wysokiej klasy rezonans magnetyczny, tomograf śródoperacyjny, również na przebudowę bloku operacyjnego. Przyczynią się one w szczególności do poprawy jakości świadczenia usług medycznych oraz skrócenia czasu oczekiwania na procedury medyczne” – powiedział Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Pan Marcin Martyniak.

 

„Od 2015 roku na Uniwersytet Medyczny w Lublinie (rozumiany jako sam uniwersytet oraz szpitale i placówki podległe) przeznaczonych zostało ponad 900 mln zł (…) Uniwersytet Medyczny w Lublinie w sposób wzorcowy współpracuje z nami w kontekście kształcenia lekarzy i rozwijania kompetencji kadr medycznych” – dodał.

 

Za wsparcie lubelskich szpitali oraz docenienie ciężkiej pracy na rzecz pacjentów dziękowali dyrektorzy placówek i profesorowie z klinik, które otrzymały dotację.

„Te pieniądze pozwolą nam na wyposażenie bloku operacyjnego w bardzo nowoczesną salę hybrydową, co pozwoli podnieść jakość zabiegów i skróci kolejki. Będziemy mogli leczyć na poziomie europejskim” – zaznaczył prof. Tomasz Zubilewicz z Katedry i Kliniki Chirurgii Naczyń i Angiologii SPSK nr 1.

 

Prof. Radosław Rola, kierujący Katedrą i Kliniką Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej SPSK nr 4, zaznaczył zaś, że otrzymane wsparcie przyczyni się do zwiększenia dostępności świadczeń na wysokim poziomie dla pacjentów z województwa lubelskiego.

„Umożliwi nam to wprowadzenie małoinwazyjnych zabiegów, które dają szansę na większe powodzenie przy krótszym pobycie w szpitalu i będą mniejszym obciążeniem dla pacjenta” – wyjaśnił.

 

Karolina Bojarczuk

Sekcja ds. Promocji