USŁUGI BADAWCZE

Centrum Transferu Wiedzy - banner graficzny

Usługi badawcze są jedną z form współpracy przy transferze wiedzy z uczelni do gospodarki. Realizacja usług badawczych odbywa się w wyniku postawienia przez przedsiębiorcę określonego problemu technologicznego bądź procesowego lub zainicjowanie przez pracowników uczelni propozycji realizacji określonego zakresu takiej usługi skierowanej do przedsiębiorcy. 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizuje usługowe prace badawcze i wdrożeniowe na zlecenia podmiotów zewnętrznych. Zakres usług jest ustalany indywidualnie na zapytanie zainteresowanego podmiotu.

 

Oferta Centrum Transferu Wiedzy na obsługę badań zleconych z wykorzystaniem aparatury Uniwersytetu Medycznego w Lublinie skierowana jest do branży medycznej, farmaceutycznej, spożywczej, chemicznej, laboratoryjnej, biomedycznej.

 

Zapraszamy do kontaktu!

mgr Agnieszka Komarzeniec

p.o. Dyrektora Centrum Transferu Wiedzy

mgr inż. Renata Wojda

Samodzielny Specjalista