ZARZĄDZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

Komercjalizacja i obsługa procesu zgłoszeń dóbr intelektualnych

Centrum Transferu Wiedzy - banner graficzny

Komercjalizacja bezpośrednia

 

Sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy.

 

Prze komercjalizację bezpośrednią należy rozumieć proces, w którym właściciel wyników B+R (Uniwersytet Medyczny w Lublinie) udziela za pośrednictwem Centrum Transferu Wiedzy licencji lub sprzedaje prawa do tych wyników bezpośrednio podmiotowi wdrażającemu te wyniki do działalności gospodarczej.

 

Komercjalizację bezpośrednią w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie realizuje Centrum Transferu Wiedzy – jednostka ogólnouczelniana w Pionie Prorektora ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Centrum Transferu Wiedzy

Telefon

+48 81448 5160

Email

transfer.wiedzy@umlub.pl

Lokalizacja

ul. Dolna 3 Maja 3 (Graden) Lublin, 20-079

UMLub

Regulamin zarządzania własnością intelektualną

 

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zarządzania własnością intelektualną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

W celu zgłoszenia dobra intelaktualnego należy wypełnić Wniosek zgłoszenia dobra intelektualnego oraz podpisać oświadczenie.

Dokumenty znajdują się w plikach do pobrania poniżej.

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu!

UMLub

Obsługa procesu zgłaszania dóbr intelektualnych

 

Usługi badawcze są jedną z form współpracy przy transferze wiedzy z uczelni do gospodarki. Realizacja usług badawczych odbywa się w wyniku postawienia przez przedsiębiorcę określonego problemu technologicznego bądź procesowego lub zainicjowanie przez pracowników uczelni propozycji realizacji określonego zakresu takiej usługi skierowanej do przedsiębiorcy. 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie realizuje usługowe prace badawcze i wdrożeniowe na zlecenia podmiotów zewnętrznych. Zakres usług jest ustalany indywidualnie na zapytanie zainteresowanego podmiotu.

 

Oferta Centrum Transferu Wiedzy na obsługę badań zleconych z wykorzystaniem aparatury Uniwersytetu Medycznego w Lublinie skierowana jest do branży medycznej, farmaceutycznej, spożywczej, chemicznej, laboratoryjnej, biomedycznej.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Centrum Transferu Wiedzy

Telefon

+48 81448 5160

Email

transfer.wiedzy@umlub.pl

Lokalizacja

ul. Dolna 3 Maja 3 (Graden) Lublin, 20-079