Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Koronawirus SARS-CoV-2

Bezpłatna opieka medyczna (COVID-19)


Zgodnie z zasadami ustawy z dn. 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 , poz.1239 ze zm.) wszyscy pacjenci z podejrzeniem choroby COVID-19, niezależnie od posiadanego ubezpieczenia czy obywatelstwa, mają zapewnioną na terytorium RP bezpłatną opiekę medyczną, diagnostykę i leczenie.

 


 

Szczepienia

 

Szanowni Państwo Studenci/Doktoranci

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczyna akcję szczepień studentów/doktorantów przeciw COVID-19, którzy wypełnili formularz rejestracyjny na stronie Uniwersytetu, w związku z tym informujemy, że:

  1. szczepienia rozpoczynają się od dnia 11 stycznia 2020 roku (poniedziałek) kwalifikacji dokonuje lekarz na podstawie wypełnionego „kwestionariusza wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciw COVID-19”. Osoby, które nie otrzymały skierowania portal Pacjent.gov.pl, otrzymają je bezpośrednio po kwalifikacji.
  2. w przypadku osób, które przeszły COVID 19 szczepienie może być dokonane po 90 dniach od uznania go za ozdrowieńca. Prosimy o zgłaszanie takich przypadków pod telefon kontaktowy wskazany poniżej,
  3. miejsce, data, oraz godzina szczepienia zostanie ustalona dla każdej osoby odrębnie i sukcesywnie przesyłana na adres email Uniwersytetu oraz poprzez Portal Studenta w domenie @umlub.pl,
  4. wyznaczony termin szczepienia stanowi usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach.

Osoby, które nie otrzymały informacji o terminie szczepień prosimy, aby nie zgłaszały się do punktów szczepień !!!

 

Uprzejmie informujemy, iż wznowiona zostaje możliwość rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19 dla studentów/doktorantów naszej Uczelni biorących udział, zgodnie z programem studiów, w zajęciach z udziałem pacjentów lub w trakcie których następuje kontakt z biologicznym materiałem zakaźnym (Dz.U. 2021 poz. 512).

 

W celu zgłoszenia do programu szczepień należy wypełnić poniższy formularz elektroniczny.

Do formularza należy dołączyć skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  

Studenci, którzy dokonali wcześniej zgłoszenia na szczepienie, proszeni są o niedokonywanie ponownej rejestracji za pośrednictwem Uniwersytetu.

 

Kolejność szczepień oraz przebieg szczepienia podlegać będzie dalszym szczegółowym regulacjom.

 

Ze względu na skalę przedsięwzięcia uruchamiamy dla Państwa telefon kontaktowy: 690 407 022 oraz e-mail: pomoc.szczepienie.studenci@umlub.pl

 

 

 plik dostępny cyfrowo

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024