Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Nostryfikacja

Informacja ws. nostryfikacji stopni naukowych uzyskanych za granicą przeprowadzanych przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Postępowanie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą określają Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

  1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia (Dz. U. 2015, poz. 1467).
  2. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą.

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2022