Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2015

16.12.2015

Premia na Horyzoncie

Informujemy, że przepisy ustanawiające program „Premia na Horyzoncie” właśnie weszły w życie wraz z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą.

 

Na mocy rozporządzenia, jednostki naukowe będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację projektów w programie Horyzont 2020.

 

Pełna treść rozporządzenia dostępna jest pod adresem Dziennik Ustaw.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2024