Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2015

17.12.2015

Konkurs RISE MSCA

Do 28 kwietnia 2016 roku trwa nabór wniosków w ramach RISE – Marie Skłodowska-Curie RESEARCH AND INNOVATION STAFF EXCHANGE na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, w tym doktoranci oraz kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna).

 

Komplementarny, maksymalnie 4-letni projekt badawczy i innowacyjny realizowany przez konsorcjum składające się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów (w tym minimum 2 kraje członkowskie UE lub stowarzyszone H2020) powinien być oparty na oddelegowywaniu pracowników na okres od 1 do 12 miesięcy do członków konsorcjum. Pracownik może być oddelegowany, jeśli pracował lub był związany z macierzystą instytucją wysyłającą co najmniej przez 6 miesięcy. Realizacja projektu, oprócz działań badawczych i innowacyjnych, powinna obejmować także organizację szkoleń i konferencji.

 

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2024