Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2015

28.12.2015

Konkurs Fundacji Czesława Rodkiewicza dla doktorantów

W plikach do pobrania publikujemy informację na temat konkursu Fundacji Czesława M. Rodkiewicza skierowanego do doktorantów.

 

Zamiarem Fundacji jest jednorazowe dofinansowanie polskich studentów doktorantów w celu ułatwienia im kontynuowania studiów doktoranckich.

 

Kandydaci do konkursu muszą być obywatelami polskimi, na stałe mieszkającymi w Polsce, posiadającymi dyplom ukończenia uczelni wyższej w Polsce i studiującymi na polskiej uczelni w celu uzyskania tytułu doktora. Badania muszą być prowadzone przez inżynierów w dziedzinie powiązania techniki z naukami medycznymi. Podczas selekcji kandydatów brany będzie pod uwagę temat pracy doktorskiej oraz jej wpływ na naukę, osiągnięcia akademickie aplikanta, oraz opinie promotora i dwóch niezależnych pracowników naukowych. Otwarty przewód doktorski jest warunkiem koniecznym do złożenia podania

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku oraz na stronie internetowej Fundacji im. Czesława M. Rodkiewicza.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2024