Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2016

28.12.2016

Poprawa sytuacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją poświęconą problematyce przeciwdziałania bezrobociu i braku aktywności edukacyjnej osób młodych na terenie województwa lubelskiego.

Zawiera ona wypracowane przez liczne grono specjalistów związanych z tematyką rynku pracy, w tym także Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, rekomendacje w zakresie poprawy sytuacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji.

Została ona opracowana w  „Lubelskim partnerstwie na rzecz aktywizacji osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy”, w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.4. Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy”.

Pliki do pobrania

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2022