Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2017

21.12.2017

Konkurs „Student-Wynalazca”

Zapraszamy studentów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Student-Wynalazca”, organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach od 2010 roku.

 

Konkurs jest adresowany do studentów, doktorantów i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Organizatorzy oczekują również na zgłoszenia wynikające ze współpracy międzynarodowej, w której współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

 

Pięciu laureatów konkursu będzie prezentowało swoje rozwiązania na 46. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie oraz podczas seminarium w Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w dniach 11-15 kwietnia 2018 roku. Organizator sfinansuje koszty stoiska wystawienniczego oraz podróży i pobytu laureatów w Genewie. 

 

Nabór zgłoszeń trwa od 1 listopada 2017 roku do 15 stycznia 2018 roku.

 

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostepne są na stronie www.cowi.tu.kielce.pl

 

Informacje na temat konkursu można uzystać w Centrum Ochrony Własności Intelektualnej Politechniki Świętokrzyskiej:

 

Małgorzata Kita,

mchechelska@tu.kielce.pl

tel. 41 34 24 358

Kamil Kot,

kkot@tu.kielce.pl

tel. 41 34 24 387

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024