Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2020

14.12.2020

Przedłużony termin płatności składki za ubezpieczenie NNW studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Ubezpieczyciel umożliwił objęcie ochroną ubezpieczeniową od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów i doktorantów UM w Lublinie, którzy dokonają wpłaty do dnia 11 stycznia 2021 roku...
09.12.2020

Wyniki postępowania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu na Stypendia dla Doktorantów


Publikujemy wyniki postępowania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu na Stypendia dla Doktorantów w roku akademickim 2020/2021
09.12.2020

Spotkanie biznesowe dla studentów w Polsce Wschodniej-Platformy Startowe


W poniedziałek 14.12.2020 w formie online odbędzie się spotkanie dla spotkanie biznesowe dla studentów w Polsce Wschodniej - Platformy Startowe
08.12.2020

Wyniki postępowania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu na Stypendia dla Studentów


Wyniki postępowania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu na Stypendia dla Studentów...
04.12.2020

Unieważnienie wyników postępowania Komisji Stypendialnej Własnego Funduszu na Stypendia dla Studentów


Wnioski złożone przez studentów o przyznanie stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia zostaną poddane ponownej ocenie Komisji Stypendialnej dla studentów...
1  2  3  4  5    … 24

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2021