Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2020

14.12.2020

Przedłużony termin płatności składki za ubezpieczenie NNW studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Szanowni Studenci i Doktoranci,


w nawiązaniu do Komunikatu Kwestora z dnia 1 października 2020 roku uprzejmie informujemy, że Ubezpieczyciel (InterRisk) umożliwił objęcie ochroną ubezpieczeniową od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy dokonają wpłaty do dnia 11 stycznia 2021 roku.


Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do tych osób trwa od dnia następnego po zaksięgowaniu składki na rachunku bankowym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do dnia 30 września 2021 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące rachunku bankowego, wysokości jednorazowej składki oraz zakresu ubezpieczenia znajdują się w Komunikacie Kwestora z dnia 1 października 2020 roku.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2022