Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2021

08.11.2021

Nabór do udziału w projekcie "Oral health education program for visually impaired children"

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór do udziału w projekcie "Oral health education program for visually impaired children".

 

Poszukujemy 5 studentek/tów, które/rzy chcą rozwijać swoją wiedzę w zakresie profilaktyki i edukacji stomatologicznej dotyczącej higieny jamy ustnej, są entuzjastycznie nastawione oraz zmotywowane do pracy. Oferujemy możliwość wzięcia udziału w projekcie pt.: "Oral health education program for  visually impaired children", finansowanym przez Fundusz Wyszehradzki, którego kierownikiem jest prof. dr hab. Renata Chałas.

 

 

Cel projektu

Celem projektu jest przygotowanie we współpracy z Partnerami ze Słowacji i Węgier programu edukacyjnego dotyczącego higieny jamy ustnej dzieci niewidomych i niedowidzących.  

 

Przygotowany w ramach projektu program edukacyjny dla dzieci z dysfunkcjami wzroku oraz ich rodziców/opiekunów, będzie realizowany na poziomie regionalnym w każdym z krajów partnerskich. W przyszłości zakłada się jego upowszechnienie na poziomie krajowym, w szkołach specjalnych i przedszkolach dla dzieci niewidomych oraz w klasach integracyjnych.

 

 

Uczestnictwo w projekcie obejmuje:

 • udział w warsztatach z zakresu metodyki pracy z dziećmi słabowidzącymi, z udziałem ekspertów polskich i zagranicznych w dziedzinie tyflopedagogiki i pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku i studentami z krajów partnerskich (termin warsztatów: 15.11.2021 - 17.11.2021)
 • udział w pracach grup warsztatowych mających na celu wypracowanie założeń programu edukacyjnego i materiałów edukacyjnych z zakresu prawidłowej higieny jamy ustnej dzieci z dysfunkcją wzroku,
 • udział w pracach zespołu projektowego pod kierownictwem prof. dr hab. Renaty Chałas dotyczących realizacji innych zadań projektowych w tym m. in. stworzenia witryny internetowej ze specjalną zakładką dedykowaną odbiorcom projektu, założeń do scenariuszy nagrań dźwiękowych i filmów instruktażowych a także treści innych materiałów edukacyjnych.  

 

Kryteria kwalifikacyjne:

 1. Oferta kierowana jest do studentek/tów kierunku lekarsko-dentystycznego.
 2. Aktywność w kołach naukowych.
 3. Średnia ocen z ostatniego semestru.
 4. Dodatkowym atutem będzie dobra znajomość języka angielskiego, pozwalająca na swobodną komunikację w mowie i piśmie.
 5. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 6. Termin zgłoszenia.

 

Kandydatowi oferujemy:

 • pracę w zespole ekspertów w dziedzinie stomatologii, tyflopedagogiki, pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku,
 • pracę w zespole projektowym z pracownikami naukowymi UML, Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju, Partnerami - przedstawicielami Fundacji Zdrowia Jamy Ustnej z Węgier i Uniwersytetu w Preszowie,
 • możliwość rozwoju w różnych dziedzinach.


Wymagane dokumenty:

 • Krótki list motywacyjny zawierający uzasadnienie udziału w projekcie
 • CV
 • Kopia certyfikatu/zaświadczenia potwierdzająca znajomość języka angielskiego
 • Średnia ocen za ostatni semestr.

 

Dokumenty należy przysłać w formie jednego pliku pdf w terminie do dn. 10 listopada 2021 r. godz. 15:00 na adres: monikamadrzak@umlub.pl

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 10 listopada 2021 r.

 

Przewidziana data rozpoczęcia prac w projekcie: listopad 2021 r.

 

Zapytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: monikamadrzak@umlub.pl

 

Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi kandydatami.

 

Wybrani kandydaci zostaną powiadomieni mailowo.

Pliki do pobrania

oswiadczenie.docx

Oświadczenie uczestnika

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2022