Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2021

10.11.2021

Akcja #Poznajmy się!

W związku z przyznaniem Lublinowi tytułu Europejskiej Stolicy Młodzieży, Miasto realizuje badania ankietowe pod hasłem #Poznajmy się!. Ich celem jest poznanie oczekiwań, zwyczajów i preferencji lubelskiej młodzieży. To pierwsze tak duże badania potrzeb młodzieży w Lublinie.

 

- Tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży to ogromne wyróżnienie, ale także duże wyzwanie, które możemy zrealizować tylko wspólnie. Warunkiem tego jest dogłębne poznanie potrzeb młodzieży i jej wyobrażeń o mieście. Dlatego w ramach prac nad programem wydarzenia rozpoczynamy akcję #Poznajmy się!, by wspólnie stworzyć program dopasowany do oczekiwań młodych ludzi i poznać ich spojrzenie na Lublin – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin oraz Pełnomocniczka ds. Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023.

 

Akcja #Poznajmy się! to badania społeczne, które pozwolą poznać lubelską młodzież, jej aktywność i spojrzenie na miasto. Mogą wziąć w nich udział osoby w wieku od 10 do 30 lat, mieszkające albo związane z Lublinem poprzez szkołę, pracę czy aktywność sportową, społeczną, kulturalną lub inną. Wyniki badań będą pomocne nie tylko przy tworzeniu szczegółów programu Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023. Pozwolą także na przygotowanie mechanizmów współpracy, poznanie możliwości włączania młodzieży do uczestnictwa w planowaniu różnorodnych działań wynikających ze zwycięskiej aplikacji ale także, posłużą inicjowaniu i realizowaniu własnych młodzieżowych pomysłów. Do końca listopada planowane jest zebranie informacji od min. 1000 młodych osób. W II połowie grudnia 2021 r. zostanie opracowany raport podsumowujący. Materiały będą dostępne na stronie www.mlody.lublin.eu oraz profilu Lublin.EYC2023 w portalu Facebook.

 

Udział w badaniu jest prosty, nie wymaga specjalistycznej wiedzy, nie zajmuje też dużo czasu. Ankieta dostępna jest w trzech wersjach językowych, aby wziąć udział w badaniu wystarczy kliknąć na jeden z poniższych linków, które będą aktywne do 30 listopada.

https://esm2023.webankieta.pl/ - ankieta po polsku,

https://eyc2023.webankieta.pl/ - ankieta po angielsku,

https://esmlublin2023.webankieta.pl/ - ankieta po ukraińsku.

 

Poza badaniami ankietowymi zrealizowane zostaną również wywiady indywidualne, warsztaty kreatywne oraz rozmowy w punktach informacyjnych, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • 15 listopada, poniedziałek 14.00-16.00 Plac Litewski;

  • 19 listopada, piątek 15.00-17.00 CH VIVO, al. Unii Lubelskiej 2;

  • 22 listopada, poniedziałek 14.00-16.00 al. Racławickie (KUL, Zespół Szkół Chemicznych i Przemysłu Spożywczego);

  • 26 listopada, piątek 15.00-17.00 CH Plaza, ul. Lipowa 13.

Miasto będzie starało się również zachęcić młodzież do przekazywania informacji w swoim środowisku, co zwiększy szanse na zebranie wypowiedzi szerokiej i różnorodnej grupy osób, które dadzą obraz lubelskiej młodzieży.

Lublin, jako pierwsze miasto w Polsce otrzymało tytuł Europejskiej Stolicy Młodzieży. O przyznaniu zaszczytnego tytułu naszemu Miastu zadecydował program włączający młodych do współdecydowania o mieście i oparty o europejskie wartości takie jak równość, dostępność, czy zapobieganie dyskryminacji.

Badania, które potrwają przez cały listopad, realizowane są przez Miasto Lublin przy współpracy z Pracownią Badań i Diagnoz Społecznych.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Luty 2023