Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2021

16.12.2021

Przedłużony termin płatności składki za ubezpieczenie NNW studentów, studentów studiów doktoranckich/uczestników Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Szanowni Studenci i Doktoranci,


W nawiązaniu do Komunikatu Kwestora z dnia 7 października 2021 r., uprzejmie informujemy, że Ubezpieczyciel (InterRisk) umożliwił objęcie ochroną ubezpieczeniową od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków studentów, studentów studiów doktoranckich/uczestników Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie którzy dokonają wpłaty do dnia 15.01.2022 r.


Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do tych osób trwa od dnia następnego po opłaceniu składki za pośrednictwem portalu internetowego Ubezpieczyciela do dnia 30.09.2022 r.

 

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wysokości świadczeń, dane kontaktowe do zgłaszania szkód, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, instrukcje dotyczące sposobu płatności za pośrednictwem portalu internetowego Ubezpieczyciela zostały umieszczone w Komunikacie Kwestora z dnia 07.10.2021 r.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Marzec 2023