Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń - rok 2023

16.12.2023

Przedłużony termin płatności składki za ubezpieczenie NNW Studentów, Uczestników studiów doktoranckich/Doktorantów Szkoły Doktorskiej UMLub

Szanowni Studenci i Doktoranci,

 

W nawiązaniu do Komunikatu Kwestora z dnia 3 października 2023 r., uprzejmie informujemy, że Ubezpieczyciel (InterRisk) umożliwił objęcie ochroną ubezpieczeniową od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: Studentów, Uczestników studiów doktoranckich/Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy dokonają wpłaty do dnia 31.03.2024 r.

 

Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do tych osób trwa od dnia następnego po opłaceniu składki za pośrednictwem portalu internetowego Ubezpieczyciela do dnia 30.09.2024 r.

 

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wysokości świadczeń, dane kontaktowe do zgłaszania szkód, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, instrukcje dotyczące sposobu płatności za pośrednictwem portalu internetowego Ubezpieczyciela zostały umieszczone w Komunikacie Kwestora z dnia 03.10.2023 r.

 

Adres e-mail do kontaktu w sprawie ubezpieczenia:

ubezpieczenia@umlub.pl

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2024