Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ogłoszeń

17.12.2014

V edycja Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Zapraszamy studentów do udziału w V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską w Kielcach, pod honorowym patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Gospodarki i Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Konkurs jest adresowany do studentów, a także doktorantów będących studentami studiów dziennych, którzy są twórcami, współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. 

 

Nagrodą główną dla pięciu laureatów V edycji Konkursu będzie udział w 43. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie. Koszty stoiska wystawienniczego, podróży i pobytu młodych wynalazców w Genewie będą pokryte ze środków finansowych na naukę, przyznanych na ten cel przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie formularza zgloszeniowego na adres e-mail: kkot@tu.kielce.pl, w terminie do dnia 31 stycznia 2015 roku.

 

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania znajdują się na stonie Politechniki Świętokrzyskiej.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Listopad 2022