Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

05.07.2021

Sposoby składania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2021/2022

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na rok akademicki 2021/2022. Aby cały proces przebiegał sprawnie prosimy o zapoznanie się z uwagami, które ułatwią naszą pracę, a Państwu zaoszczędzą czas.

 

 

Umożliwiamy składanie dokumentów o przyznanie świadczeń na trzy sposoby, zalecając jednocześnie stosowanie formy pierwszej, tj. za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

1. Składanie dokumentów za pośrednictwem Poczty Polskiej

Korespondencję przesyłać należy na adres:

Uniwersytet Medyczny

Aleje Racławickie 1

20-059 Lublin

Dział Spraw Socjalnych Studentów

z dopiskiem: kierunek i rok (np. Lekarski 1 rok)

 

 

2. Składanie dokumentów za pośrednictwem tymczasowych skrzynek (urn)

Na korytarzu DSSS wystawione będą urny do których w godzinach od 8:00 do 15:00 można wrzucać koperty z wypełnionym wnioskiem wraz z dokumentami oraz wpisanym na kopercie kierunkiem studiów.

 

Dodatkowo od poniedziałku do piątku od godziny 15:15 do godziny 20:00, a w sobotę i niedzielę od godziny 8:00 do 20:00 będzie można złożyć kopertę z dokumentami do urn w wiatrołapie wejścia głównego do Domu Studenta nr 1.

 

Po wrzuceniu dokumentów do urny, wnioskodawca zobowiązany jest do wpisania na specjalnie w tym celu przygotowanej liście, swojego numeru albumu (w przypadku osób przyjętych na 1 rok studiów – numer telefonu), kierunku, roku i rodzaju studiów (np. I st., II st., j.m.) oraz rodzaju stypendium, poświadczając powyższe dane własnoręcznym podpisem.

 

Dokumenty doręczone zgodnie z pkt 1 i 2 będą sprawdzone i w przypadku ewentualnych niejasności bądź błędów zostanie wysłane wezwanie do uzupełnienia wniosku.

 

 

3. Składanie dokumentów osobiście u pracownika DSSS

Osobiste złożenie dokumentów u pracownika DSSS obsługującego dany kierunek, możliwe jest jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym, w celu ustalenia godziny i dnia przyjęcia (numery telefonów dostępne są na stronie internetowej DSSS).

 

Przed wejściem do DSSS wnioskodawcy zobowiązani są do dezynfekcji rąk i pomiaru temperatury (stosowne urządzenia znajdują się przy drzwiach wejściowych do Działu).

 

Przebywający na terenie DSSS interesanci są zobowiązani do zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz posiadania własnego długopisu.

 

Jednocześnie informujemy, że na korytarzu w siedzibie DSSS może przebywać tylko 1 osoba.


Pozostali interesanci zobowiązani są do oczekiwania na swoją kolej przed budynkiem.

 

Do DSSS może wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych charakterystycznych dla COVID-19 oraz osoba, która nie zamieszkuje w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub z osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

 

PAMIĘTAJ: Jeżeli konieczna będzie rozmowa z pracownikiem proszę liczyć się z tym, że z uwagi na obsługę studentów / doktorantów na wyznaczonych stanowiskach, które każdorazowo muszą być zdezynfekowane, czas oczekiwania w kolejce może być dłuższy niż dotychczas.

 

W przypadku kontaktu elektronicznego z pracownikiem DSSS bardzo prosimy, aby korzystać ze skrzynek mailowych uczelni. Bardzo często zdarza się, że przesyłana korespondencja z maili innych niż w domenie umlub.pl traktowana jest jako SPAM. 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2022