Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

19.10.2021

Bezpłatne szkolenia certyfikowane dla studentów/ek UML kierunku Pielęgniarstwo

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja” zapraszamy do udziału w bezpłatnych kursach specjalistycznych:

 

1.  Komunikowanie interpersonalne - 100 h (w tym: wykłady – 15 h; zajęcia warsztatowe i treningowe - 85 h),  lub

2.  Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów – 70 h (w tym: zajęcia teoretyczne - 35 h; zajęcia praktyczne - 35 h

 

Liczba miejsc w bieżącej edycji na każdy z kursów: 10

Forma zajęć: stacjonarna lub zdalna (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad 2021 (weekendy)

Planowana liczba edycji: 2

 

Kryteria rekrutacji:

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

  1. Przynależność do grupy docelowej – studenci UML czterech ostatnich semestrów studiów  drugiego stopnia kierunku Pielęgniarstwo, posiadający prawo wykonywania zawodu.
  2. Złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika projektu) wymaganych na etapie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się w linkach umieszczonych poniżej.
  3. Pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej.
  4. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i umowy uczestnictwa oraz akceptacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (po zakwalifikowaniu do projektu)
  5. Rejestracja w systemie SMK (po zakwalifikowaniu do projektu)

 

W przypadku większej liczby osób, niż przewidziana dla danej edycji, Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników według średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego i kolejności zgłoszeń.

 

UWAGA: Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które nie biorą udziału w innych formach wsparcia w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja”

  

Jak się zgłosić?

Prosimy o składanie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych wraz z Oświadczeniem uczestnika w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZPR II – pielęgniarstwo” w recepcji Rektoratu UML w kuwetce przeznaczonej dla Działu Wdrażania Projektów lub przesyłanie pocztą na adres:

Martyna Rucińska

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział Wdrażania Projektów

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

 

Kontakt:

Martyna Rucińska,

adres e-mail: martyna.rucinska@umlub.pl, tel. (81) 448-53-94

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

 

Dokumenty do podpisania po zakwalifikowaniu do projektu (do wglądu):

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2022