Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

05.10.2021

Bezpłatne szkolenia certyfikowane dla studentów/ek UML kierunku Farmacja i Kosmetologia

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – II edycja” zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach certyfikowanych skierowanych do studentów czterech ostatnich semestrów kierunku Farmacja oraz Kosmetologia.

 

 Liczba miejsc w bieżącej edycji oraz forma zajęć:

- 30 miejsc dla kierunku farmacja, forma zajęć stacjonarna

- 5 miejsc dla kierunku kosmetologia, forma zajęć stacjonarna

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad/grudzień 2021 (weekendy)

Forma zajęć: stacjonarna lub zdalna (w zależności od sytuacji epidemiologicznej)

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: listopad/grudzień 2021 (weekendy)

 

Zajęcia w ramach projektu: 

Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w projekcie, wezmą udział w następujących szkoleniach (każdy uczestnik bierze udział we wszystkich szkoleniach przewidzianych dla jego kierunku):

 

Farmacja:

  • Farmacja kliniczna i rola farmaceutów - wykłady i seminaria 80 h
  • Monitorowanie badań klinicznych – część podstawowa i zaawansowana - 10 h
  • Dobra praktyka kliniczna - 5 h
  • Rejestracja produktów leczniczych - 10 h

 

Kosmetologia:

  • Opieka kosmetologa nad pacjentem onkologicznym – wykłady i zajęcia praktyczne 52 h
  • Szkolenie wyjazdowe w przedsiębiorstwie z branży kosmetycznej - 2 dni

 

Kryteria rekrutacji:

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:

  1. Przynależność do docelowej – studenci czterech ostatnich semestrów studiów kierunków: farmacja lub kosmetologia
  2. Złożenie kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (formularz zgłoszeniowy i oświadczenie uczestnika projektu) wymaganych na etapie rekrutacji. Wzory dokumentów znajdują się w załączniku
  3. Pozytywna ocena Komisji Rekrutacyjnej.
  4. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie i umowy uczestnictwa oraz akceptacja regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (po zakwalifikowaniu do projektu)

W przypadku większej liczby osób, niż przewidziana dla danej edycji, Komisja Rekrutacyjna dokona kwalifikacji uczestników według średniej ocen z poprzedniego roku akademickiego i kolejności zgłoszeń.

 

UWAGA: Uczestnikami szkoleń mogą być osoby, które nie biorą udziału w innych formach wsparcia w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja”

  

Jak się zgłosić?

Prosimy o składanie wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych wraz z Oświadczeniem uczestnika w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ZPR II – farmacja” lub „ZPR II – kosmetologia”  w recepcji Rektoratu UML lub przesyłanie pocztą na adres:

Wioletta Lipka

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Dział Wdrażania Projektów

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin

 

Kontakt:

Wioletta Lipka, adres e-mail: wioletta.lipka@umlub.pl, tel. (81) 448-52-97

 

Dokumenty rekrutacyjne (do pobrania):

Dokumenty do podpisania po zakwalifikowaniu do projektu (do wglądu)

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2021