Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

06.10.2021

Stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla studentów posiadających wybitne wyniki w nauce

Zapraszamy studentów do składania wniosków o stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia UM w Lublinie w terminie do 15 października br.

 

Wnioski należy składać do Dziekanatu właściwego dla danego kierunku.

 

O stypendium mogą się ubiegać studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, z zastrzeżeniem, że o stypendium nie mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich.

 

Procedura składania wniosków:

  1. Studenci wypełniają wniosek będący załącznikiem nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów z Własnego Funduszu na Stypendia Uniwersytetu Medycznego w Lublinie dla studentów, doktorantów i młodych naukowców.
  2. Studenci przekazują do Biblioteki Głównej wypełniony wniosek z prośbą o potwierdzenie osiągnięć w zakresie publikacji naukowych zgodnie z wymogami regulaminu przyznawania stypendiów.
  3. Studenci składają potwierdzony przez Bibliotekę Główną wniosek do Dziekanatu w celu potwierdzenia uzyskanej za poprzedni rok akademicki średniej ocen.

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Rozwoju Dydaktyki, numer kontaktowy: 81 448 53 76

 

W plikach do pobrania znajdziecie Państwo Regulamin przyznawania stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia oraz wniosek do Komisji Stypendialnej.

Pliki do pobrania

zal_zr_134_2021_regulamin_wfs.pdf

Regulamin przyznawania stypendium z Własnego Funduszu na Stypendia

zalacznik_nr_1do_reg_wniosek_studenci.pdf

Wniosek do Komisji Stypendialnej

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Sierpień 2022