Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

15.10.2021

Wyniki prac wydziałowych komisji stypendialnych ws. przyznania stypendium rektora dla studentów

W plikach do pobrania publikujemy wstępne listy rankingowe ws. przyznania stypendium rektora dla studentów.

 

W przypadku stwierdzenia błędnego naliczenia punktacji należy niezwłocznie zgłosić ten fakt (telefonicznie lub mailowo) do pracownika Działu Spraw Socjalnych Studentów obsługującego dany kierunek studiów. 

 

Zgodnie § 24 ust. 9 Regulaminu świadczeń oraz z harmonogramem prac WKS/OKS listy te podlegają weryfikacji w terminie do 21 października 2021 r.

 

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne listy rankingowe nie będą dostępne w gablotach ogłoszeniowych DSSS.

Pliki do pobrania

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Grudzień 2021