Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

21.01.2022

Stypendia dla studentów medycyny i pielęgniarstwa (Powiat Włoszczowski)

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego zachęca studentów kształcących się na kierunkach medycznych oraz studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo do składania wniosków o przyznanie stypendium.

 

Stypendia są przyznawane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca 2022 r. do 30 czerwca 2022r.

 

Termin składania wniosków upływa 21 lutego 2022 r.

 

Nie zwlekaj! Nabór wniosków na II semestr roku akademickiego 2021/2022 trwa do 21 lutego 2022.

 

 

 

Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych

Stypendium wynosi 2 000,00 zł miesięcznie (brutto). Może być przyznawane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiązuje się do odbycia stażu, a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

 

 

 

Stypendium dla studentów kształcących się na kierunku pielęgniarstwo

Stypendium wynosi 1000,00 zł miesięcznie (brutto). Może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • jest studentem III roku studiów pierwszego stopnia albo I i II roku studiów drugiego stopnia kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo,
  • nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
  • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego,
  • zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarki (pielęgniarza), w Szpitalu Powiatowym im. Jana Pawła II we Włoszczowie, dla którego Powiat Włoszczowski jest podmiotem tworzącym lub w Domu Pomocy Społecznej we Włoszczowie, nie później niż w ciągu 3 miesięcy od zakończenia studiów na okres, co najmniej 3 lat, do którego nie wlicza się okresu usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.

 

Pełna treść ogłoszenia oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie.

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2022