Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

03.10.2022

Nowy przelicznik ha przeliczeniowych

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2022 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2021 r., na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) ogłasza się, że przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2021 r.  3288

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024