Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

15.12.2022

Przedłużony termin płatności składki za ubezpieczenie NNW Studentów, Uczestników studiów doktoranckich/Doktorantów Szkoły Doktorskiej UMLub

Szanowni Studenci i Doktoranci,
 
W nawiązaniu do Komunikatu Kwestora z dnia 7 października 2022 r., uprzejmie informujemy, że Ubezpieczyciel (InterRisk) umożliwił objęcie ochroną ubezpieczeniową od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków: Studentów, Uczestników studiów doktoranckich/Doktorantów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którzy dokonają wpłaty do dnia 31.03.2023 r.
 
Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do tych osób trwa od dnia następnego po opłaceniu składki za pośrednictwem portalu internetowego Ubezpieczyciela do dnia 30.09.2023 r.
 
Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wysokości świadczeń, dane kontaktowe do zgłaszania szkód, Ogólne Warunki Ubezpieczenia, instrukcje dotyczące sposobu płatności za pośrednictwem portalu internetowego Ubezpieczyciela zostały umieszczone w Komunikacie Kwestora z dnia 07.10.2022 r.

 

 

 
 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Marzec 2023