Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

16.01.2023

Rusza akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na semestr letni w roku akademickim 2022/2023

Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu świadczeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studenci/doktoranci ubiegający się o stypendia z funduszu stypendialnego na semestr letni, zobowiązani są do złożenia wniosku (Załącznik nr 9) w Dziale Spraw Socjalnych Studentów w terminie

 

do 10 lutego 2023 roku.

 

Dokumenty należy złożyć na jeden z trzech sposobów:

 

 1. Osobiście u pracownika DSSS obsługującego dany kierunek.
 2. Za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska S.A.

  Korespondencję przesyłać należy na adres:
  Uniwersytet Medyczny
  Aleje Racławickie 1
  20-059 Lublin
  Dział Spraw Socjalnych Studentów
  z dopiskiem: kierunek i rok (np. Lekarski 1 rok).
   
 3. Do urn stojących na korytarzu DSSS (wejście boczne do DS nr 1) w godz. od 8:00 do 15:00.
  Dodatkowo od poniedziałku do piątku od godz. 15:15 do godz. 21:00 oraz w sobotę i niedzielę od godz. 8:00 do 21:00 można złożyć dokumenty do urny stojącej w wiatrołapie wejścia głównego do DS nr 1.

 

 

Przypominamy, że stypendia w semestrze letnim, komisje stypendialne przyznawać będą w oparciu o dokumenty złożone w semestrze zimowym.

 

UWAGA: studenci/doktoranci ubiegający się o stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr letni, którym ukończyła się ważność orzeczenia, mają obowiązek do Załącznika nr 9 dołączyć aktualne orzeczenie, a w przypadku jego braku, niezbędne jest złożenie stosownego wyjaśnienia w formie oświadczenia (Załącznik nr 8).

 

Osoby, które po raz pierwszy ubiegać się będą o stypendium socjalne i / lub dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2022/2023, składają wniosek (Załącznik nr 1) wraz z dokumentami, o których mowa w Regulaminie (załącznik do Zarządzenia Nr 114/2022 Rektora UM w Lublinie) – dokumenty o te stypendia można składać przez cały okres trwania danego semestru.

Pliki do pobrania

zalacznik_9_na_2022-2023.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium na semestr letni w oparciu o dokumenty złożone w semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024