Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

09.03.2023

„Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla” dla studentów

Wydział V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2023 roku przewidywane jest przyznanie studentom pracującym naukowo wyróżnień honorowych „Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla”, ustanowiony w 1999r. 

 

Wnioski o przyznanie tego wyróżnienia wraz z dołączonym pełnym tekstem pracy i opinią wnioskodawcy, mogą zgłaszać do Wydziału Nauk Medycznych PAN:

  • rektorzy szkół wyższych,
  • członkowie Wydziału Nauk Medycznych PAN,
  • dyrektorzy Instytutów Wydziałów Nauk Medycznych.

 

Kandydatem do wyróżnienia może być student zajmujący pierwszą pozycję na liście autorów. Wyróżnienie można otrzymać tylko jeden raz.

 

Wszystkie wnioski będą opiniowane przez Komisję Nagród Wydziału Nauk Medycznych PAN, a następnie poddane głosowaniu na jesiennym Zebraniu Plenarnym Wydziału.

 

Wnioski zgłoszeniowe należy przesłać na adres e-mailowy:

katarzyna.gaska@umlub.pl w terminie do dnia 18 maja 2023 roku.

 

Formularz wniosku oraz Regulamin Lauru Medycznego im. Doktora Wacława Mazyla dostępne są na stronie Polskiej Akademii Nauk.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2023