Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

29.10.2019

Komunikat Kwestora ws. ubezpieczenia NNW dla studentów i doktorantów

Szanowni studenci i doktoranci,

Uprzejmie informuję, że w roku akademickim 2019/2020 ochrona ubezpieczeniowa studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie świadczona jest przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, Ubezpieczyciela wybranego w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego. W ramach ochrony ubezpieczeniowej przewidziano dwa pakiety ubezpieczenia: Pakiet Podstawowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz Pakiet Rozszerzony w zakresie NNW, zakażeń sepsą, HIV i WZW.

 

Wysokość jednorazowej składki za roczny okres ochrony ubezpieczeniowej, tj. od dnia 01.10.2019 r. do dnia 30.09.2020 r., wynosi:

  • Pakiet podstawowy – składka w wysokości 55,00 PLN.
  • Pakiet rozszerzony – składka w wysokości 70,00 PLN.

 

Składkę z tytułu ochrony ubezpieczeniowej należy wpłacać do 6 grudnia 2019 roku na następujące rachunki bankowe Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prowadzone w Banku PKO BP S.A.:

10 1020 3147 0000 8102 0096 9824 – studenci Wydziału Lekarsko-Dentystycznego;

39 1020 3147 0000 8802 0096 9832 – studenci Wydziału Lekarskiego;

35 1020 3147 0000 8502 0096 9857 – studenci Wydziału Farmaceutycznego;

40 1020 3147 0000 8302 0096 9865 – studenci Wydziału Nauk o Zdrowiu;

33 1020 3147 0000 8302 0090 7717 – studenci Programów anglojęzycznych;

08 1020 3147 0000 8402 0088 5517 – doktoranci.

 

Przy dokonywaniu wpłaty, proszę o podanie: imienia, nazwiska, numeru albumu studenta/doktoranta, rodzaju pakietu ubezpieczenia oraz w przypadku studentów nazwy Wydziału.

 

Opłacenie składki na konto Uczelni wiąże się z udostępnieniem Ubezpieczycielowi przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie danych osobowych (Imię, Nazwisko, Pesel/numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania) niezbędnych do realizacji podpisanej umowy grupowego dobrowolnego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

 

Osoba do kontaktu w sprawie ubezpieczenia:

Dariusz Chanaj

tel.: 81 448 56 06,

e-mail: dariuszchanaj@umlub.pl

 

W załączeniu informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia i wysokości świadczeń, dane kontaktowe do zgłaszania szkód oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Pliki do pobrania

informacje_dotyczace_zakresu_ubezpieczenia_wysokosci_swiadczen_oraz_dane_kontaktowe_do_zglaszania_szkod.pdf

Informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, wysokości świadczeń oraz dane kontaktowe do zgłaszania szkód

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2021