Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

19.02.2020

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Zapraszamy do udziału w obchodach Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Wydarzenie organizuje Wydział Humanistyczny UMCS.

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, ustanowione przez UNESCO podczas 30. Sesji Konferencji Generalnej 17 listopada 1999 r. Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu.

 

Podczas pokojowej demonstracji właśnie 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

 

Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej właśnie jako źródła dziedzictwa kulturowego.

 

Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększanie świadomości znaczenia języka i kultury, budowanie porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działania oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, który na Wydziale Humanistycznym UMCS będzie świętowany 28 lutego 2020 roku, to okazja, aby pokazać łączność i ciągłość między różnymi aspektami naszego życia, to okazja, aby wskazać na potrzebę dbałości o nasze wspólne dobro jakim jest język narodowy. Troska o język ojczysty to również dbałość o naszą historię i tożsamość. Świadomość istnienia różnorodności językowej i bogactwa języka, przy jego jednoczesnej nieustannej zmienności, podkreśla znaczenie języka jako symbolu całego dziedzictwa kulturowego.

 

Dlatego też świętowanie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego to doskonała okazja, żeby docenić Osoby szczególnie zasłużone dla Lublina, zwłaszcza za działalność na rzecz międzynarodowej promocji Miasta. Szczególnym wyrażeniem takiego uznania stanie się odznaczenie Medalem Unii Lubelskiej, jednym z najwyższych i najbardziej prestiżowych wyróżnień Prezydenta Miasta Lublina.

 

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego na Wydziale Humanistycznym to wydarzenie o charakterze otwartym, na które serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny, osoby pracujące, uczące się i studiujące. Język jest naszym wspólnym dobrem, symbolem wyobraźni, pasji, życia.

 

 

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

28 lutego 2020 roku

Duża Aula Wydziału Humanistycznego, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A,

20-031 Lublin

10:00

Powitanie Gości

10:15

Wręczenie Medali Unii Lubelskiej

10:30

Wykład prof. dra hab. Artura Rejtera (Uniwersytet Śląski, Rada Doskonałości Naukowej) Między stałością i zmiennością. Z dziejów dyskursu naukowego

11:30

Świeckie za-światy ze słów Olgi T. – prowadzenie dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

Fragmenty prozy Olgi Tokarczuk czytają:

  • Przedstawiciele Władz Miasta Lublina i Lubelszczyzny
  • Władze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  • Studenci i Doktoranci

12:30

Młodzieżowe słowa roku – Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów

13:00

Zakończenie

Pliki do pobrania

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2021