Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

Informacja dla studentów rozpoczynających I rok w roku akademickim 2020/2021 na kierunku lekarskim i biomedycynie

Informacja dla studentów rozpoczynających I rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na kierunku lekarskim i biomedycynie


Spotkanie organizacyjne dla studentów rozpoczynających studia na kierunku lekarskim, biomedycynie pierwszego i drugiego stopnia które miało się odbyć 1 października 2020 roku zostało odwołane ze względów epidemiologicznych


Każdy student proszony jest o wydrukowanie i czytelne podpisanie ślubowania (prosimy o pobranie załącznika ze strony) oraz wysłanie skanu na adres malgorzata.lukasik@umlub.pl (dla kierunku lekarskiego) oraz katarzyna.skiba@umlub.pl (dla kierunku biomedycyna) w terminie do 1 października 2020 roku.


Prosimy o pilne wyłonienie starostów (jeden dla studiów stacjonarnych i jeden dla studiów niestacjonarnych) w terminie do 2 października 2020 roku i przekazanie informacji na adres malgorzata.lukasik@umlub.pl (dla kierunku lekarskiego) oraz katarzyna.skiba@umlub.pl (dla kierunku biomedycyna).


Prosimy o zapoznanie się z Zarządzeniem nr 141/2020 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w sprawie zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 – dostępne pod adresem: link


Prosimy również o zapoznanie się ze stroną link
Nauczyciele udostępniają studentom „hasło/klucz dostępu” do kursów/zajęć. Obowiązkiem nauczyciela jest przesłanie studentom utworzonego hasła poprzez e-mail w domenie student.umlub.pl do starosty roku.


Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze stroną Dziekanatu Wydziału Lekarskiego pod linkiem  oraz z przewodnikiem dla I roku link.

 

Informacja o grupie studenckiej, do której przydzielony jest student znajduje się w Portalu Studenta (zakładka Grupy).


Wszyscy studenci otrzymają wiadomość e-mail z informacją o numerze albumu oraz z instrukcją dotyczącą pierwszego logowania do Portalu Studenta (na adres e-mail podany podczas rekrutacji na studia). 


Studenci, którzy nie otrzymali wiadomości z numerem albumu i instrukcją logowania proszeni są o wysłanie emaila na adres pos@umlub.pl 


Link do Portalu Studenta


Link do poczty w domenie student.umlub.pl


Dostęp do Portalu Studenta oraz poczty email odbywa się w oparciu o usługę jednolitego logowania czyli autoryzujemy się przy użyciu tego samego loginu i hasła. 


Loginem/Identyfikatorem jest numer albumu studenta.  

W celu uzyskania hasła umożliwiającego zalogowanie się do Portalu Studenta/poczty studenckiej należy wejść na stronę: link


Aby zresetować hasło należy wpisać numer albumu oraz adres e-mail wprowadzony do systemu podczas rejestracji na studia (lub później zaktualizowany w Dziekanacie).
Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca link do zmiany hasła.

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2021