Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Ogłoszenia

09.03.2022

Open to. Od Studenta do świadomego Absolwenta


Zapraszamy do przystąpienia do wyjątkowego programu „Open to. Od Studenta do świadomego Absolwenta”...
31.12.2021

Rusza akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na semestr letni w roku akademickim 2021/2022 / Zmiany w systemie świadczeń dla studentów od semestru letniego roku akademickiego 2021/2022


Zgodnie z § 5 ust. 3 Regulaminu świadczeń Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, studenci / doktoranci ubiegający się o stypendia z funduszu stypendialnego na semestr letni...
22.12.2021

Kurs specjalistyczny Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie – ostatnie wolne miejsca


Zgłoś się do udziału w projekcie „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Lublinie - II edycja”...
21.12.2021

Kryteria do stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2022/2023


W porozumieniu z Samorządem Studentów zostały opracowane kryteria do przyznania stypendium rektora dla studentów na rok akademicki 2022/2023...
15.12.2021

Spotkania JM Rektora ze Studentami UMLub


JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza wszystkich studentów na comiesięczne spotkania poprzez platformę ZOOM...
22.09.2021

Nowy przelicznik ha przeliczeniowych


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha...
05.07.2021

Sposoby składania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2021/2022


Aby proces przyjmowania wniosków przebiegał sprawnie, prosimy o zapoznanie się z uwagami, które ułatwią naszą pracę, a Państwu zaoszczędzą czas....
05.07.2021

Ruszyła akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2021/2022


Ruszyła akcja zbierania dokumentów o stypendia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2021/2022...
  1  2 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2022