Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

 
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji przy Uniwersytecie Medycznym w Lublinie to organizacja studencka, którą tworzą młodzi, kreatywni i chętni do podejmowania wyzwań studenci farmacji.
PTSF jest samorządną i apolityczną organizacją non-profit zrzeszającą studentów i absolwentów farmacji z całej Polski. Jesteśmy członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Farmacji (EPSA) oraz Międzynarodowej Federacji Studentów Farmacji (IPSF) łączących około 350 000 przyszłych farmaceutów z ponad 70 krajów na całym świecie.
 
Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Naszych przedstawicieli spotkać można na farmaceutycznych kongresach, sympozjach czy warsztatach. Zarówno jako uczestników jak i organizatorów. W naszej działalności staramy kierować się odpowiedzialnością społeczną, nieustającym poszukiwaniem możliwości rozwoju oraz troską o wizerunek zawodu farmaceuty.
 
Naszymi głównymi statutowymi celami są reprezentowanie interesów polskich studentów farmacji i młodych farmaceutów w kraju i za granicą, pomoc studentom farmacji w zdobywaniu praktycznych doświadczeń i wiedzy teoretycznej w zakresie nauk farmaceutycznych oraz podnoszenie ich poziomu naukowego. A także pomoc w aktywnym wchodzeniu studentów na farmaceutyczny rynek pracy i promocja aktywizacji zawodowej i społecznej farmaceutów.
 
Opiekunem oddziału lubelskiego organizacji jest dr n. farm. Aleksandra Józefczyk – pracownik naukowy Katedry i Zakładu Farmakognozji.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2023