Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA

Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA Poland jest organizacją zrzeszającą studentów Wydziałów Lekarskich wszystkich Uczelni medycznych w Polsce. Jest to największa na świecie organizacja studencka, do której poprzez organizacje krajowe należą studenci ze 107 państw. W sumie w ramach IFMSA działa 1,7 mln młodych medyków na świecie.

 

Ze względu na zakres działania, cała struktura IFMSA została podzielona na Programy Stałe: Praktyki Wakacyjne, Wymiana Naukowa, Edukacja Medyczna, Zdrowie Publiczne, Zdrowie Reprodukcyjne i AIDS, a także Prawa Człowieka i Pokoju.

 

Stowarzyszenie stara się:

  1. Pomagać studentom w zdobywaniu praktycznych umiejętności i medycznej wiedzy teoretycznej w różnych krajach świata.
  2. Przybliżać studentom najnowsze osiągnięcia medycyny poprzez umożliwienie im uczestnictwa we wszystkich projektach i programach IFMSA, jak też poprzez organizowanie różnych seminariów, wykładów i warsztatów w polskich ośrodkach naukowych.
  3. Zapoznawać studentów polskich z możliwościami studiowania i odbywania praktyki i stażów za granicami naszego kraju.
  4. Stwarzać niepowtarzalną szansę poznania studentów medycyny z innych ośrodków naukowych Polskich jak i zagranicznych.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024