Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Organizacja Centrum Wolontariatu

 

 

 

Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Centrum Wolontariatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie powstało w lipcu 2014 roku. Pierwszym opiekunem organizacji była prof. dr hab. n. o zdr. Marta Makara-Studzińska, zaś aktualnie studentów wspiera prof. dr hab. n. med. Marzena Samardakiewicz. Do Organizacji może dołączyć każdy student, doktorant i pracownik Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Członkowie Centrum Wolontariatu wspierają wydarzenia o zasięgu ogólnokrajowym jednocześnie kierując własnymi lokalnymi inicjatywami. Często współpracują z organizacjami studenckimi lubelskich uczelni propagując w ten sposób ideę wolontariatu wśród społeczności akademickiej. Wolontariusze chętnie podejmują współpracę również z zewnętrznymi organizacjami świadczącymi pomoc potrzebującym.

Do cyklicznych działań Centrum Wolontariatu zaliczają się:

 

  • Dyżury w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym

Wolontariusze podzieleni na mniejsze grupy towarzyszą Małym i Większym Pacjentom podczas ich leczenia i długotrwałego pobytu w szpitalu. Animują czas wolny, umożliwiają rodzicom/opiekunom wyjście na obiad, zakupy, spacer itp. Pomagają personelowi w karmieniu, przewijaniu, kąpieli najmłodszych, grają w gry ze starszymi, pomagają w odrabianiu lekcji.

 

  • Kiermasze ciast

Najcześciej przed świętami Wolontariusze rozstawiają stoły z upieczonymi przez siebie słodkościami w Collegium Anatomicum i Centrum Symulacji Medycznej. Podczas pandemii ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne w ramach kiermaszu można zamawiać „Słodkie Paczki”. Zebrane w ten sposób fundusze przeznaczono już m.in. na opłacenie rehabilitacji domowej Pacjenta, którym opiekowała się grupa działająca w USzD oraz na realizację celów statutowych Bractwa Miłosierdzia im. Św. Brata Alberta w Lublinie.

 

  • Szlachetna Paczka

Centrum Wolontariatu wybiera rodziny (2-3), organizuje zbiórkę produktów, dokonuje zakupów za zebrane fundusze, pakuje i przekazuje paczki do magazynu. Do akcji zawsze włączają się pozostałe organizacje studenckie, doktoranci oraz pracownicy UM w Lublinie. Działanie te każdego roku wspiera JM Rektor UM w Lublinie.

 

  • Zbiórka dla schroniska w Krzesimowie

Kilkukrotnie w ciągu roku akademickiego do pudeł rozstawionych w budynkach uczelni zbierana jest karma, koce, legowiska, zabawki itp.

 

  • Muzyczny Medyczny

Centrum Wolontariatu odpowiada za sprzedaż wejściówek w postaci cegiełek a zebrane w ten sposób fundusze trafiły już m.in. do podopiecznych Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej w Kijanach.

 

  • WOŚP na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

Bardzo wymagająca i satysfakcjonująca inicjatywa. Wolontariusze odpowiadają za: założenie zbiórki, promowanie akcji w mediach, pozyskanie fantów do licytacji, kontakt z Wystawiającymi oraz Licytującymi, opracowanie warstwy tekstowej i graficznej postów, zamykanie i podsumowanie licytacji, kontrolowanie terminowego dokonywania wpłat, przestrzeganie regulaminu przez uczestniczących w wydarzeniu, zamknięcie zbiórki, koordynowanie przekazania wylicytowanych przedmiotów oraz przeprowadzenie warsztatów, rozesłanie podziękowań. W pierwszej edycji udało nam się zebrać aż 42 053 zł!

 

  • Wolontariat Medyczny

Wolontariusze angażują się w różnorodne działania wynikające z nagłego zapotrzebowania na dodatkowe wsparcie w zwalczaniu pandemii SARS-CoV-2:

- dyżury w Klinice Hematoonkologii, Onkologii i Transplantologii Dziecięcej

Wybrana grupa wolontariuszy towarzyszy osamotnionym pacjentom podczas ich pobytu na Oddziale (ze względu na zwiększone ryzyko zakażenia odwiedziny pacjentów przez ich bliskich zostały mocno ograniczone).

- dyżury w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

Wolontariusze stanowią trzon telefonicznego centrum informacyjnego dla potencjalnych dawców osocza ozdrowieńczego. Odpowiadają na pytania, przeprowadzają wstępną kwalifikację wg wytycznych; kontaktują się z wielokrotnymi dawcami deficytowych grup krwi; w razie potrzeby kierowani są do innych działów RCKiKu jako wsparcie dla pracowników np. przy archiwizacji dokumentów.

- szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 (studenci, pracownicy sektora medycznego, seniorzy)

Wolontariusze pomagają lekarzom kwalifikującym do szczepienia
w prowadzeniu dokumentacji, sprawdzają poprawność wypełnionych przez pacjentów kwestionariuszy, archiwizują dokumenty, odpowiadają za logistykę w punkcie szczepień, wspierają personel w miarę aktualnego zapotrzebowania.

 

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz do Nas dołączyć skontaktuj się z Zarządem Centrum Wolontariatu za pośrednictwem Fb: facebook.com/CentrumWolontariatuUMlub lub mailowo centrumwolontariatu@umlub.pl.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2023