Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Samorząd Studentów

Samorząd Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie tworzą wszyscy studenci Uczelni. Spośród studentów wyłaniana jest na drodze wyborów Rada Uczelniana Samorządu Studentów (RUSS).

 

Do zadań Samorządu należy m.in.:

 1. Obrona praw studenta.
 2. Czuwanie nad sprawami pomocy materialnej.
 3. Wspomaganie inicjatyw kulturalnych, sportowych oraz naukowych, a także tworzenie instytucji zajmujących się taką działalnością.
 4. Współpraca z władzami UM oraz z samorządami innych uczelni.

 

Każdy student może się dodatkowo zaangażować w życie kulturalne uczelni, działając w różnych organizacjach.

Zarządu Samorząd Studentów na kadencję 2023/2024

13 czerwca o godz. 19:30 w auli Centrum Symulacji Medycznej odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2023/2024.

 

Poniżej przedstawiamy skład Zarządu Samorządu Studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2023/2024:

 

 • Przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów - Karol Chromiak
 • Wiceprzewodniczący Wydziału Lekarskiego - Dawid Staniak
 • Wiceprzewodnicząca Wydziału Lekarsko-Dentystycznego - Alicja Wójcik
 • Wiceprzewodnicząca Wydziału Farmaceutycznego - Julia Ćwiklak
 • Wiceprzewodnicząca Wydziału Nauk o Zdrowiu - Katarzyna Klimek
 • Wiceprzewodniczący Wydziału Nauk Medycznych - Eryk Wajdzik
 • Wiceprzewodnicząca Wydziału Biomedycznego - Magdalena Drzewiecka
 • Sekretarz - Marta Krzyżanowska
 • Koordynator ds. Imprez Masowych - Oskar Tokarczuk
 • Koordynatorka ds. Socjalno-Bytowych Studentów - Weronika Tuszyńska
 • Koordynator ds. Organizacyjno- Administracyjnych - Mateusz Trubalski
 • Koordynator ds. Rozwoju Kulturalnego Studentów - Paweł Kamiński
 • Koordynatorka ds. Promocji i Marketingu - Aleksandra Węgorzewska
 • Koordynator ds. Obsługi Informatycznej - Kacper Bluczak
 • Koordynatorka ds. Organizacji Studenckich - Justyna Łapińska
 • Koordynatorka ds. Współpracy z English Division - Michalina Pinkosz
 • Koordynator ds. Praw Studenckich - Kacper Curzytek
 • Członkowie Zwyczajni - Michał Siwek, Natasza Jankowska, Paulina Kawka, Sara Kosina, Klaudia Waśko, Mateusz Kot
 • Przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studentów - Marcelina Podleśna

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2024