Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Studenckie Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego (PTP) przy Wydziale Nauk o Zdrowiu UM w Lublinie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie

Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie (PTP) jest najstarszą i największą organizacją pielęgniarską o charakterze naukowym w Polsce. Historia PTP sięga 1925 roku, kiedy powstała pierwsza organizacja pielęgniarek w Polsce – Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Zawodowych (PSPZ). Funkcjonowanie PSPZ przerwała II wojna światowa. Dopiero w 1957 roku dochodzi do wznowienia działalności – powstaje Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie.

 

Zgodnie ze statutem PTP celem Towarzystwa jest:

  1. Popularyzowanie zdobyczy naukowych w zakresie pielęgniarstwa i nauk pokrewnych oraz kształtowanie postaw etycznych członków Towarzystwa.
  2. Wspieranie zawodowego i naukowego rozwoju pielęgniarek i położnych.
  3. Prowadzenie badań naukowych i wdrażanie ich wyników do praktyki pielęgniarskiej i położniczej.
  4. Współpraca z instytucjami i organizacjami naukowymi w kraju i za granicą.

 

Władze PTP: najwyższą władzą jest Zjazd Delegatów PTP, który w trybie zwyczajnym zwoływany jest raz na 4 lata. Naczelnymi władzami są: Zarząd Główny i Główna Komisja Rewizyjna. Kadencja wszystkich władz trwa 4 lata. Obecnie funkcję Prezesa Towarzystwa pełni Pani dr Grażyna Wójcik (Warszawa).

 

Podstawowym elementem struktury Towarzystwa jest Koło. Do powstania Koła Towarzystwa potrzebnych jest, co najmniej 10 członków. Koła umocowane są w Zarządzie Oddziału.

 

PTP reprezentuje pielęgniarki polskie m.in. w:

  1. Międzynarodowej Radzie Pielęgniarek (ICN).
  2. Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarskich przy UE (EFN).

 

Aktualne informacje dotyczące wszystkich podejmowanych przez PTP działań znajdziecie Państwo na stronie https://www.ptp.net.pl

 

 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Lipiec 2024