Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Towarzystwo Studentów Stomatologii

Celem działalności Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii jest:

  1. Pogłębianie wiedzy zdobytej na zajęciach akademickich, seminariach, konferencjach, szkoleniach i kursach odbywających się w Uniwersytecie Medycznym oraz na terenie całego państwa.
  2. Przeprowadzanie akcji edukacyjnych z zakresu profilaktyki przeciwpróchnicowej w przedszkolach, szkołach podstawowych i domach dziecka.
  3. Podpisywanie kontraktów umożliwiających studentom stomatologii odbywanie praktyk zagranicznych w kilkunastu ośrodkach akademickich świata w ramach członkostwa w IADS i EDSA.
  4. Rozwinięcie projektu „Asysta Studencka”.

 

Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii stanowi ponadto doskonałą platformę dla rozwoju relacji interpersonalnych i wzajemnej wymiany doświadczeń.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024