Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pokoje wyciszeń

POKOJE WYCISZEŃ W UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM W LUBLINIE

Pokoje Wyciszeń powstały z myślą o stworzeniu strefy odpoczynku oraz skupienia dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

POKOJE WYCISZEŃ umiejscowione są w budynkach:

 • Collegium Anatomicum;
 • Collegium Universum;
 • Collegium Pharmaceuticum (dwa pokoje);
 • Collegium Academicum oraz
 • W Uniwersyteckim Centrum Stomatologicznym.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z POKOJU WYCISZEŃ

 

ZASADY OGÓLNE

Pokój otwarty jest w dniach i godzinach funkcjonowania budynku.

 

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

Korzystający zobowiązani są do:

 • Utrzymania porządku i czystości;
 • Dbałości o sprzęt i meble będące na wyposażeniu pokoju;
 • Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości np. uszkodzeń oraz uwag do pracownika portierni w budynku.

Korzystającym nie zezwala się na:

 • Wnoszenie i spożywanie alkoholu oraz innych używek;
 • Palenie papierosów (w tym papierosów elektronicznych);
 • Spożywanie jedzenia w pomieszczeniu;
 • Korzystanie z przedmiotów niezgodnie z ich przeznaczeniem;
 • Używanie urządzeń powodujących nadmierny hałas.

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Czerwiec 2024