Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Program MOSTUM

Program MObilności STudentów Uczelni Medycznych

Program MOSTUM umożliwia wymianę studentów pomiędzy polskimi Uczelniami Medycznymi, których Rektorzy podpisali Porozumienie.

 

W Programie mogą brać udział studenci jednolitych i dwustopniowych studiów magisterskich przez jeden lub dwa semestry jednego roku akademickiego.

 

Studenci zgłaszający się do Programu muszą mieć ukończony drugi semestr na studiach jednolitych magisterskich oraz studiach pierwszego stopnia lub pierwszy semestr na studiach drugiego stopnia.

 

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zainteresowani wymianą w ramach Programu MOSTUM powinni zapoznać się z zasadami obowiązujacymi w Uczelni przyjmującej.

 

Każda Uczenia, która przystąpiła do Programu MOSTUM ma na swojej stronie internetowej informacje związane z wymianą.


Rekrutacja studentów do Programu MOSTUM odbywa się na jeden semestr lub cały rok akademicki w terminach:

  1. Od 1 grudnia do 3 stycznia na semestr letni.
  2. Od 1 maja do 1 czerwca na semestr zimowy lub rok akademicki.

 

Koordynator Programu MOSTUM w UM w Lublinie
prof. dr hab. n. farm. Monika Wujec
Katedra i Zakład Chemii Organicznej
tel./fax.: +48814487242
e-mail: monika.wujec@umlub.pl

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Styczeń 2022