Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Układy dyspersyjne w kosmetologii

Ćwiczenia

1. Ćwiczenie wprowadzające

 

2. Koloidy                           całość

                                          raport

 

3 Emulsje                          całość

                                        raport

 

4. Wyznaczanie krytycznego stężenia micelizacji    całość

                                                                                  raport

 

 

        

 

 

Ogłoszenia

Godziny konsultacyjne

Regulaminy

Regulamin zajęć

 

 Regulamin BHP

 

 

wyniki zaliczenia

wyniki zaliczenia 

Studenci i doktoranci

Kalendarz

Maj 2022